Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tomas Eneroth’

Regeringsförslag om stöd till kollektivtrafik sågas

Regeringens förslag till hur stödet till kollektivtrafiken ska utformas under det här året sågas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Stödet omfattar två miljarder kronor i kompensation för de biljettintäkter som kollektivtrafiken förlorar på grund av covid-19-pandemin. Dessutom kräver regeringen att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte drar ner på trafiken. Alldeles för liten ersättning, dessutom slår regeringens krav på att hålla trafikvolymerna uppe snett, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till regeringen.

“Riktade stöd till bussbranschen inte uteslutet”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) gav på Transportforum på onsdagen inga löften om nya stöd till kollektivtrafiken eller bussbranschen. Men han stängde heller inga dörrar för nya stöd.

Kollektivtrafik i fokus när Transportforum öppnade

Kollektivtrafiken och människors resande efter covid-19-pandemin stod i fokus när årets upplaga av den stora transportkonferensen Transportforum inleddes på onsdagsförmiddagen. “Internationella bedömare räknar med 20 – 30 procent lägre kollektivresande efter pandemin”, konstaterade en av inledningstalarna på Transportforum, Lena Hiselius från Lunds Universitet. Daniel Firth från det globala storstadsnätverket C40 Cities kommenterade att återhämtningen kommer att gå olika fort i världen, men att det finns en betydande risk att fler kommer att välja bilen framför kollektivtrafiken. Lena Hiselius efterlyste en ny vision för kollektivtrafiken.

Nerdragen trafik ger minskat coronastöd

Det är nu klart hur regeringen vill använda de två miljarder man lovat som riktat stöd till kollektivtrafiken för dess covid-19-förluster under det första halvåret 2021. Regionala kollektivtrafikmyndigheter som dragit ner trafiken när resandet minskat under pandemin “straffas” med reducerade bidrag, som infrastrukturminister Tomas Eneroth aviserade redan innan jul.

Regeringen skärper kraven för coronastöd till kollektivtrafiken

Inför nästa år skärper regeringen kraven för att stödja kollektivtrafiken. Sedan tidigare är det känt att regeringen satsar två miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att de ska upprätthålla trafiken under pandemin. I år har bidraget varit tre miljarder, vilket enligt Svensk Kollektivtrafik endast täcker intäktsförlusterna under pandemins tre första månader. Dessa uppskattas av branschorganisationen till 7,5 miljarder i år.

Regeringen vill förlänga YKB

Regeringen föreslår att giltigheten för yrkeskompetensbevis, YKB, förlängs. Förslaget innebär att YKB som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 – 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november 2020 – 31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Eneroth: Rörligheten måste minska

För att inte sprida covid-19-smittan vidare måste svenskarna röra sig mindre. Resandet med vare sig flyg, fjärrtrafik på järnväg eller i kollektivtrafiken ligger visserligen långt under det normala, men alltjämt klart över hur det såg ut i våras. Det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en presskonferens på fredagen. Där aviserade han också att regeringen är öppen för fortsatta stöd till transportnäringen, men mer konkret än så blev inte infrastrukturministern. ”Företag som kör människor kommer behöva särskilda riktade stöd, likt det man gjort i andra länder såsom i Danmark och Norge”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen.  

Regeringen till offensiv för elektrifiering

En satsning på elektrifiering av tunga fordon presenterades på torsdagsmorgonen av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Bland annat tillsätter regeringen en elektrifieringskommission för transportsektorn. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar dagens besked från regeringen, men framhåller att det brådskar om Sverige ska nå 70-procentsmålet för transportsektorn, alltså att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Miljösvikarna (MP)

När regeringen i september presenterade sin budget för 2021 var MP-ministrarna Isabella Lövin och Per Bolund ordentligt till sig och talade brett om hur grön budgeten var. En verklig gamechanger, karakteriserade Per Bolund budgeten. Han tycks dessvärre ha rätt. För kollektivtrafiken är nämligen regeringens insatser i år och nästa år en verklig gamechanger. Till det sämre.

Eneroth: Mer jämställdhet i transportsektorn

Trafikverket och Transportstyrelsen ska verka för att transportsektorn blir mer jämställd, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). “Alltför ofta utgår byggandet av infrastruktur från män och bilar, det vill jag ändra på. Jag vill att transportsektorn och våra myndigheter aktivt arbetar med att utveckla jämställdhetsarbetet”, säger Tomas Eneroth.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)