Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tomas Eneroth’

Statlig miljard till kollektivtrafiken nästa år

Kollektivtrafiken får ett statligt pandemistöd på en miljard nästa år. Det avslöjade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Per Bolund (MP) när de på måndagseftermiddagen presenterade ett paket av åtgärder inom transportsektorn. Sammanlagt presenterades åtgärder på totalt sju miljarder kronor i år och nästa år. Mest pengar satsar regeringen på biltrafiken – 1,9 miljarder i klimatbonus för miljöbilar.

Region Skåne: Orimliga regler om intäktsbortfall i kollektivtrafiken

De regler som regeringen har beslutat när det gäller coronakompensation till kollektivtrafiken är orimliga. Det skriver samtliga politiska partier i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Där pekar de på att regeringens modell innebär en minskad kompensation för regioner som har minskat utbudet under pandemin. Men i Skåne råder särskilda omständigheter med restriktioner för resandet till och från Danmark. Det är orimligt att straffa skånsk kollektivtrafik för det, anser samtliga politiska partier i regionens kollektivtrafiknämnd.

Fler sågar restriktioner i långväga trafik

Torsdagens besked från regeringen om att restriktionerna för den långväga kollektivtrafiken förlängs till mitten av augusti möts av kritik även från Tågföretagen. Tidigare har Sveriges Bussföretag kritiserat regeringen för att inte ta någon hänsyn till branschens synpunkter och förslag. ”Noll dialog med regeringskansliet”, skriver organisationen i sitt nyhetsbrev.

Regeringen struntade i branschens synpunkter – förlänger restriktioner

Regeringen beslutade på torsdagen att genomföra förslaget att förlänga restriktionerna för den långväga kollektivtrafiken med buss och tåg till och med den 14 augusti. Därmed tog regeringen inte någon hänsyn till den kritik och de synpunkter som förts fram av bland andra Sveriges Bussföretag.

Regeringen förlänger YKB igen

Regeringen beslutade på onsdagen att till riksdagen lägga fram ett förslag om att förlänga giltigheten för YKB, yrkesförarkompetensbevis med sex månader från och med det datum då bevisen går ut. Syftet är att göra det lättare för såväl transportföretag som yrkesförare att verka under pandemin. Ändringen ska gälla fram till den 1 januari 2022. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar förlängningen.

Effektivare kontroller av yrkestrafiken

Resurserna för kontroll av yrkestrafiken på väg behöver utökas med ett hundratal tjänster inom polisen och cirka 35 tjänster inom Transportstyrelsen. Polisen bör inrätta en samlad, nationell organisation inom yrkestrafikområdet. Det är några av förslagen i den utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagen tog emot från utredaren Catarina Barketorp.

Regeringens infrastrukturplan möts av kritik

Regeringen presenterade på fredagsförmiddagen sin nya infrastrukturproposition. Det är den planeringsram som ska gälla för transportinfrastrukturen under perioden 2022 – 2033 och omfattar 799 miljarder kronor. Från Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, möts regeringens förslag med kritik. ”Buss, flyg och sjöfart glömdes bort vid regeringens presskonferens”, skriver Transportföretagen i en kommentar.

Minskat stöd till elbussar – elbusspremien fasas ut

”Nu har elbusspremien fyllt sitt syfte och börjar fasas ut”. Det sa infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) i en riksdagsdebatt på tisdagen. Det var Jens Holm(V) som i en interpellation hade föreslagit en kraftig ökning av elbusspremien sedan regeringen i augusti förra året hade skurit ner elbusspremien. Men Tomas Eneroth ville inte alls öka stödet till en övergång till elbussar i Sverige.

Regeringen går vidare med kritiserat stöd

Regeringen beslutade på torsdagen om hur de två miljarder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska få i coronastöd ska fördelas. Stödet beräknas med utgångspunkt från hur mycket biljettintäkterna har minskat och hur regionerna håller uppe turtätheten i kollektivtrafiken under pandemin. Förslaget har fått mycket kritik från företrädare från kollektivtrafiken.

V-förslag: Satsning på elbussar och ökat stöd till kollektivtrafiken

En rejäl höjning av elbusspremien för att stimulera en stor satsning på elbussar och ett kraftigt ökat coronastöd till kollektivtrafiken. Det föreslår Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott, i en interpellation till infrastrukturminster Tomas Eneroth (S). Där tar Jens Holm upp att hälften av kollektivtrafikens resenärer har försvunnit under pandemin och presenterar förslag på vad han anser behövs för en hållbar återstart av kollektivtrafiken.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)