Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tomas Eneroth’

Trafikverkets kostnadskontroll under luppen

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att tillsammans med Ekonomistyrningsverket granska Trafikverkets arbete med kostnadskontroll. Regeringen är sedan tidigare missnöjd med kostnadsutvecklingen för en rad av de projekt som Trafikverket bedriver, likaså Trafikverkets kostnadskontroll. Tidigare i sommar slog regeringen fast att Trafikverket behöver vidta kraftfulla åtgärder och på ett systematiskt sätt arbeta med kostnadsreducerande åtgärder.

Bussföretagen: Oroväckande minskning av satsning på regionala vägar

Möjligheterna att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och öka kollektivresandet försämras. Det skriver Sveriges Bussföretag i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Där varnar bussföretagen för konsekvenserna av att de statliga investeringarna i den regionala transportinfrastrukturen, länsplanerna, får en allt mindre del av den nationella planen. Regeringen beslutade nyligen om en ny nationell plan för åren 2022 – 2033. I förhållande till den nationella planen för åren 2014 – 2025 har anslaget till länsplanerna minskat med en tredjedel, konstaterar bussföretagen.

Största transportkonferensen igång

På torsdagsförmiddagen inleddes årets största transportkonferens, Transportforum, i Linköping. Normalt äger Transportforum rum i början av januari, men till följd av coronapandemin har årets upplaga flyttats till mitten av juni. Antalet deltagare är något färre än vanligt, cirka 1 100 registrerade deltagare mot normalt cirka 1 500. I sitt inledningstal glömde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) nästan helt kollektivtrafiken och busstrafiken tog han inte alls upp.

Regeringens vägsatsningar risas av Transportföretagen

Regeringens nya plan för satsningar på transportinfrastrukturen får både ris och ros från Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. De satsningar på vägnätet som tas upp i planen får hård kritik. ”Underhållssatsningen räcker inte ens till att betala av på underhållsskulden”, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten. Och Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag, menar att regeringens besked inte bidrar till att skapa attraktiv och trafiksäker kollektivtrafik i hela landet, snarare tvärtom.

Mest järnväg i ny infrastrukturplan för 900 miljarder

”De satsningar vi gör i den nya infrastrukturplanen kommer att märkas i hela landet, både när det gäller järnväg och vägar. Den kommer att bidra till fler jobb, både nu och i framtiden genom att den vidgar arbetsmarknadsregionerna. Vi bygger ihop landet” Det sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) när han på en presskonferens på måndagsmorgonen presenterade regeringens nya nationella plan för transportinfrastruktur. Planen omfattar perioden 2022 – 2033.

Regeringen klubbar årets coronastöd till kollektivtrafiken

Regeringen beslutade på onsdagen om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i år. Totalt kommer en miljard kronor ges i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Trafikverket ska föreslå stöd till biljettsystem

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att komma med förslag på ett ekonomiskt stöd till regionerna för att de ska kunna utveckla och samordna sina biljettsystem. Stödet ska kunna medfinansiera de kostnader för en utveckling av de biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för.

Trafikverket medfinansierar biljettsystem

Regeringen föreslår att Trafikverket ska få möjlighet att medfinansiera regionerna för deras kostnader att utveckla och integrera regionala biljettsystem. Det sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vid en pressträff tillsammans med miljöminister Anita Strandhäll (S) på måndagsmorgonen. ”Det ska bli lättare att resa regionalt, över länsgränserna, med kollektivtrafiken”, sa Tomas Eneroth.

Färdtjänst för synskadade blir riksdagsfråga

Att allt fler blinda och gravt synskadade nekas tillstånd till färdtjänst blir nu en riksdagsfråga. Det är trafikutskottets ordförande, riksdagsledamoten Jens Holm (V), som vill ha besked av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vad ministern tänker göra för att alla synskadade med behov av färdtjänst också ska få rätt till färdtjänst.

Regeringen backar om ID-kontroller

Regeringen väntar med att återinföra ID-kontroller på bussar, tåg och färjor till Sverige. Regeringens förslag om ID-kontroller har sedan det presenterades förra veckan fått hård kritik från en rad remissinstanser, bland andra Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Transportarbetarförbundet.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)