Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tomas Eneroth’

Tre miljarder extra till kollektivtrafiken

Regeringen presenterade på måndagseftermiddagen ett tillfälligt riktat bidrag på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet är enligt regeringen en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Så sent som på måndagsförmiddagen framhöll Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att kollektivtrafiken i landet nu tappar en miljard kronor i minskade biljettintäkter varje månad.

Regeringen förlänger giltigheten för YKB

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin beslutade regeringen på torsdagen om en så kallad lagrådsremiss om att förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis (YKB). Förslaget innebär att tusentals yrkesförare inte behöver fortbildning under pågående pandemi och syftar till att mildra störningar i samhällsviktiga transporter. Sedan lagrådet granskat förslaget väntas ett riksdagsbeslut under maj månad.

Utredning om nationellt biljettsystem klar

Det ska vara lika lätt att resa kollektivt i Sverige som det är att använda mobiltelefonen i världen. Det slår den utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i landet som idag överlämnas till regeringen. Bakgrunden är att den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika system för att hitta information eller köpa en resa. Syftet med ett nationellt biljettsystem är att förenkla för resenärerna. Därför utsåg regeringen i augusti 2019 Samtrafikens vd Gerhard Wennerström att utreda frågan och idag lämnar Wennerström över den 400 sidor tjocka utredningen till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

Kollektivtrafiken kan stängas vid trängsel

Kollektivtrafiken i Storstockholm kan komma att stängas om det blir för trångt på bussar och tåg. Nu kommer det att genomföras inspektioner av trängseln i kollektivtrafiken. På fredagen hade infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) ett telefonmöte med landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och gjorde där klart att det inte är acceptabelt med en trängsel ombord som bidrar till ökad smittspridning.

Grönt för korttidspermitteringar även i upphandlad trafik

Även trafikföretag som kör upphandlad trafik liksom kommunala bussbolag ska få stöd för korttidsarbete (eller korttidspermitteringar som det tills nyligen hette). Det föreslår riksdagens finansutskott på måndagen. Utskottet säger också ja till att familjeföretag med anställda familjemedlemmar bör omfattas av reglerna.

Covid-19: “Staten måste ställa upp för kollektivtrafiken”

För att samhället ska kunna fungera under coronakrisen är kollektivtrafiken är avgörande. Kollektivtrafiken måste pekas ut som samhällskritisk så att vi kan garantera att den kan fortsätta leverera i normalläge. Där måste staten ta sitt ansvar gentemot regionerna och garantera ett gemensamt ansvar för kostnaderna för kollektivtrafiken. Miljardförluster hotar branschen. Det var branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks budskap under mötet mellan branschen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagsmorgonen.

“Snabba åtgärder krävs – annars konkurs för bussföretagen”

Sveriges Bussföretag, som är ett förbund inom Transportföretagen, träffade på onsdagsmorgonen infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för att presentera förslag hur bussbranschen ska klara den akuta krisen till följd av coronaviruset. Om inte snabba åtgärder sätts in riskerar landets bussföretag att slås ut, var beskedet från bussföretagen.

Branschen kallas till möte med infrastrukturministern

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kallar företrädare för de som organiserar och bedriver kollektivtrafik på väg och järnväg till möte om coronaviruset. Mötet äger rum på onsdagen. Syftet är att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar kollektivtrafikens förutsättningar.

“Vi måste elektrifiera snabbare”

Det är nödvändigt att elektrifiera transportsystemet i snabbare takt än idag. Det sa infrastrukturminister Thomas Eneroth(S) när han på onsdagen öppningstalade på Transportforum i Linköping. Transportforum är VTI:s årliga kunskapsforum för hela transportsektorn. I år deltar omkring 1 400 personer från hela transportsektorn, företag, konsulter, akademi, politik med flera, i Transportforum som på två dagar bjuder på mer än 350 föredrag.

Regeringen vill ha ett biljettsystem för all kollektivtrafik

Regeringen har gett Samtrafikens vd Gerhard Wennerström i uppdrag att utreda hur ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige kan införas. Syftet är att göra det enklare för resenärer att välja kollektivtrafiken. Senast den 30 april nästa år ska utredningen vara färdig. I januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna slogs det fast att regeringen ska arbeta för ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken och det är alltså det arbetet som går vidare.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)