Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikanalys’

Återhämtning för färjorna – Gotland ökade mest

Färjetrafiken till och från svenska hamnar återhämtade sig starkt under andra kvartalet i år, jämfört med samma tid i fjol. Men än är det långt kvar till den nivå som resandet med färjorna hade innan pandemin, år 2019. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Covid-19: Kraftig minskning av regionalt resande

Resandet med den regionala kollektivtrafiken i Sverige har minskat kraftigt på grund av covid-19-pandemin. Under förra året minskade det totala antalet påstigande resenärer med 33 procent, jämfört med året innan. Det framgår av ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Statistiken visar också att bara 36 procent av trafikens kostnader täcktes av biljettintäkter.

Kraftig minskning av färdtjänstresorna

Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst minskade kraftigt i fjol till följd av covid-19-pandemin. Det totala antalet resor minskade med 38 procent under 2020, jämfört med året innan, enligt ny officiell statistik från Trafikanalys. Statistiken visar också att män använder färdtjänsten flitigare än kvinnor, tvärt emot vad som är det vanliga i den ordinarie kollektivtrafiken.

Ingen fart på färjeresandet

Det var fortsatt lågt resande med färjorna under det första kvartalet i år, visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner, vilket är mer en än en halvering, -58 procent, jämfört med samma kvartal 2020 – och då var fjolårssiffrorna under mars redan starkt påverkade av covid-19-pandemin.

Drastisk ändring av svenskarnas resvanor

Svenskarnas resvanor ändrades radikalt under förra året. Orsaken var givetvis covid-19-pandemin. Totalt minskade resorna med tolv procent, jämfört med året innan. Störst var minskningen när det gäller kollektivtrafiken, visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

Pandemin slog hårt mot passagerartrafiken till havs

Covid-19-pandemin slog i fjol hårt mot passagerartrafiken till och från svenska hamnar. Det visar nya siffror från myndigheten Trafikanalys. Som en följd av pandemin tappade Stockholm också ställningen som landets största passagerarhamn. ”Liksom inom övriga transportsektorn ser vi inom sjöfarten att passagerartrafiken har drabbats hårt av reserestriktioner och stängda gränser under pandemin”, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Snabb ökning av elbussarna i Sverige

Elbussarna i Sverige kommer att vara många fler om några år. Samtidigt står gasbussarna och stampar medan etanolbussarnas tid i stort är förbi. Det visar Trafikanalys nya korttidsprognos för den svenska fordonsflottan och hur den kommer att utvecklas fram till och med 2024. 250 elbussar om året kommer att nyregistreras under den nuvarande femårsperioden, bedömer myndigheten. De nya gasbussarna blir 215 om året.

Bussarnas körsträcka minskade kraftigt

Covid-19-pandemins effekter på trafiken syns tydligt i att körsträckan för såväl bussar som personbilar minskade kraftigt under förra året. Det visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Totalt körde landets bussar förra året 91 miljoner mil, en minskning med nio procent jämfört med året innan.

Mycket kollektivtrafik minskar inte bilinnehav

Att människor ha tillgång till ett stort utbud av kollektivtrafik minskar inte bilägandet. Det visar en ny studie från myndigheten Trafikanalys. Syftet med studien har varit att fördjupa kunskapen om faktorer som bestämmer personbilsflottan. Enligt studien kan efterfrågan på bilresor öka samtidigt som efterfrågan på kollektivtrafik. Anledningen är att olika samhällsgrupper efterfrågar olika transporter.

Färre och kortare resor under pandemin

Coronapandemin har påverkat svenskarnas resande kraftigt under pandemins första sex månader, alltså perioden mars – augusti 2020. I genomsnitt minskade antalet förflyttningar med 16 procent under halvåret. Den största minskningen svarade barn, ungdomar och studenter för. Resandet med kollektivtrafik halverades och förflyttningar till fots minskade med en fjärdedel. Det visar en sammanställning från myndigheten Trafikanalys

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)