Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikanalys’

Fortsatt återhämtning för färjetrafiken

Resandet med färjorna till och från svenska hamnar fortsätter att återhämta sig. Under tredje kvartalet i år uppgick det totala antalet passagerare i svenska hamnar till cirka 10 miljoner. Det är en ökning från 7,6 miljoner passagerare samma kvartal 2021. Den stora återhämtningen efter pandemin har utrikestrafiken stått för. Gotlandsfärjorna ligger till och med på en lägre nivå än förra året, visar nya siffror från myndigheten Trafikanalys.

Stark återhämtning för färjorna

Särskilt den internationella färjetrafiken till, och från Sverige återhämtade sig starkt under andra kvartalet i år. Det totala antalet passagerare i svenska hamnar var då 6,8 miljoner. Det är n ökning med 105 procent jämfört med samma kvartal 2021. Ökningstakten var betydligt högre för utrikestrafiken än för Gotlands­färjorna som hade en ökning med 22 procent. Passagerartrafiken till och från Finland ökade med över 300 procent. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Bussen yngst på svenska vägar

Bussarna är i genomsnitt de yngsta av alla svenskregistrerade fordon på vägarna. Det visar siffror från myndigheten Trafikanalys. Genomsnittsåldern för de svenskregistrerade bussarna är 6,6 år. Regionernas trafikupphandlingar bidrar i stor utsträckning till att hålla åldern på bussparken nere.

Trafikverkets kostnadskontroll under luppen

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att tillsammans med Ekonomistyrningsverket granska Trafikverkets arbete med kostnadskontroll. Regeringen är sedan tidigare missnöjd med kostnadsutvecklingen för en rad av de projekt som Trafikverket bedriver, likaså Trafikverkets kostnadskontroll. Tidigare i sommar slog regeringen fast att Trafikverket behöver vidta kraftfulla åtgärder och på ett systematiskt sätt arbeta med kostnadsreducerande åtgärder.

Mer än var tredje resenär försvann

Det totala antalet påstigande resenärer i regional linjetrafik minskade med fyra procent under 2021 jämfört med året innan. I jämförelse med 2019, året innan pandemin, motsvarar det en minskning med 36 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.
 Under 2021 genomfördes knappt 1,1 miljard resor med regional linjetrafik i Sverige. Dessutom var de resor som gjordes i genomsnitt kortare än tidigare. Från 2020 till 2021 minskade den sammanlagda reslängden för alla genomförda resor med sju procent.

Kortare körsträcka för bussarna

Den totala körsträckan för personbilar i Sverige ökade i fjol med två procent, men minskade med lika mycket för bussarna. Det visar ny statistik från Trafikanalys. Siffrorna bekräftar att busstrafiken drabbades hårt till följd av covid-19-pandemin.

Bättre fart för färjorna

Färjetrafiken i svenska hamnar började återhämta sig påtagligt under det sista kvartalet förra året visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys. Under kvartalet uppgick antalet passagerare i svenska hamnar till 4,3 miljoner, en ökning med 85 procent jämfört med samma kvartal 2020. Ökningstakten var betydligt snabbare för utrikestrafiken än på Gotlands­färjorna.

Stor nergång i resandet under pandemin

Svenskarnas resande minskade kraftigt från starten av covid-19-pandemin. Som en följd av ökat arbete hemifrån och distansundervisning var den största relativa minskningen i den regionala kollektivtrafiken. Restriktioner i inrikesresandet minskade antalet semester- och tjänsteresor, eller förkortade dem, vilket också minskade antalet långväga tåg-, buss- och bilresor. Det visar en ny studie från Trafikanalys.

Tufft under pandemin för samhällsviktiga resor

Coronapandemin har varit påfrestande för vårdpersonal, omsorgspersonal och trafikpersonal. Till det har kommit utmaningar med arbetsresor. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys i en färsk rapport om samhällsviktiga resor under pandemin. Där har man analyserat de tre yrkesgruppernas resor under pandemin. I rapporten konstaterar Trafikanalys att trängsel i kollektivtrafiken har varit en nyckelfråga under pandemin.

Återhämtning för färjorna – Gotland ökade mest

Färjetrafiken till och från svenska hamnar återhämtade sig starkt under andra kvartalet i år, jämfört med samma tid i fjol. Men än är det långt kvar till den nivå som resandet med färjorna hade innan pandemin, år 2019. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)