Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikanalys’

Kollektivtrafiken kostar nästan 50 miljarder

Kostnaderna för den subventionerade kollektivtrafiken i Sverige var förra året 48,8 miljarder kronor. Hälften av kostnaderna täcktes av skattebetalarna, medan intäkterna från verksamheten (främst biljettintäkter), svarade för resterande 24,4 miljarder kronor. Det framgår av myndigheten Trafikanalys sammanställning av statistiken för den regionala kollektivtrafiken under 2018.

Fler reste med färdtjänst

Fler reste med färdtjänst i Sverige förra året, enligt färsk statistik från myndigheten Trafikanalys. Antalet resor med färdtjänst ökade med 1,8 procent i fjol och antalet färdtjänstberättigade ökade med två procent jämfört med året innan. I ett längre perspektiv minskar dock både antal tillstånd och antal resor med färdtjänst.

Hård branschkritik mot myndighet: ”Många brister och fel”

Branschorganisationerna i svensk kollektivtrafik riktar hård kritik mot myndigheten Trafikanalys för den rapport som Trafikanalys i dagarna har skickat till regeringen. Där gör Trafikanalys en fördjupad uppföljning av transportsektorns arbete för att nå de transportpolitiska målen. Rapporten sågas till stor del av branschens organisationer i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. I rapporten finns enligt branschen många brister och felaktigheter.

Bara två procent av regional busstrafik körs kommersiellt

Sex år efter införandet av den nya kollektivtrafiklagen är det fortfarande en försvinnande liten del av kollektivtrafiken som körs på kommersiell grund. Och lägst är siffran för busstrafiken. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys som har följt utvecklingen.

Hinder för funktionsnedsatta i kollektivtrafiken kartläggs

Vilka hinder möter personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken när det gäller tillgänglighet och möjligheter att använda kollektivtrafiken? Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en kartläggning av hindren. Bakgrunden är att riksdagen i höstas fattade beslut om ett nytt nationellt mål när det gäller politiken om funktionshinder. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har ungefär 15 procent av befolkningen en funktionsnedsättning.

Gapet ökar mellan kostnader och resande i kollektivtrafiken (uppdaterad)

Trenden att kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige ökar mycket snabbare än resandet höll i sig även under 2017. Det framgår av myndigheten Trafikanalys senaste rapport om utvecklingen av den regionala linjetrafiken som publicerades på onsdagen. Totalt subventionerade skattebetalarna i landet den regionala linjetrafiken med 24,5 miljarder i fjol. Det motsvarar 2 400 kronor för varje invånare, gammal som ung.

Trafikanalys svarar på branschkritik: ”Vi är förvånade och besvikna”

Myndigheten Trafikanalys tillbakavisar stora delar av den kritik som branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik nyligen förde fram i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S). Trafikanalys svarar för den officiella kollektivtrafikstatistiken, men denna har enligt branschorganisationerna stora kvalitetsbrister. Kvaliteten har inte blivit sämre, skriver Trafikanalys som säger sig känna både förvåning och besvikelse över Partnersamverkans kritik.

Branschen sågar Trafikanalys´ statistik om kollektivtrafiken

Myndigheten Trafikanalys svarar för den officiella kollektivtrafikstatistiken. Men man gör det på ett sätt som uppvisar stora brister. Kvaliteten är dålig, statistiken innehåller direkta felaktigheter och gör att jämförelser i tid och mellan län ofta är omöjliga. Resultatet är minskade möjligheter att använda statistiken som beslutsunderlag. Det skriver branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

Ökade pendlingstider kostar miljarder

Pendlingstiderna i Stockholmsområdet har ökat kraftigt. På tjugo år har pendlingstiderna ökat med i genomsnitt 18 minuter – något som kostar Stockholm åtta miljarder kronor om året. Det skriver lokaltidningarna Mitt i Stockholm som har bett Trafikanalys ta fram siffror över hur pendlingstiderna har förändrats under de senaste 20 åren.

Norge överträffar Sverige

Resandet med kollektivtrafiken ökar betydligt snabbare i Norge än i Sverige – trots att man i vårt grannland inte har några prestigefyllda fördubblingsprojekt och –ambitioner. I Sverige ökade kollektivresandet förra året med tre procent enligt myndigheten Trafikanalys. I Norge var ökningen nästan dubbelt så stor, fem procent enligt Statistisk Sentralbyrå, Norges motsvarighet till SCB.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)