Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting’

Tre får dela på taxiavtal i Storstockholm

Det blir Sverigetaxi i Stockholm AB, Taxi Kurir i Stockholm AB och Taxi Stockholm 150000 AB som får bedriva färdtjänsttaxi i Stockholms län. Det beslutade trafiknämnden i Stockholm läns landsting på tisdagen. Trafikstarten sker den 1 april 2019 och avtalen löper fram till 31 mars 2022 med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

SL kampanjar som Sveriges största resebyrå

SL, som svarar för kollektivtrafiken i Stockholms län, satsar på en sommarkampanj där man hävdar att man är landets största resebyrå. SL trafikerar 7080 destinationer och marknadsför nu dessa i kampanjen, skriver tidningen Resumé.

Uppdrag: Analysera hur ni kan spendera mer

Ledningen för SL, Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, får nu ett för kollektivtrafikbranschen ovanligt uppdrag: Analysera snabbt hur ni kan spendera mer pengar. Bakgrunden är att SL:s ekonomi är stark och att den senaste budgetprognosen för det här året visar på ett överskott om 400 miljoner kronor. Det är 150 miljoner kronor mer än resultatkravet på 250 miljoner kronor. Därför får SL av politikerna i uppdrag att snabbanalysera hur och på vilket sätt en del av detta överskott kan användas till att utöka och förstärka trafiken i närtid. Men innerstadsbussarna fastnar i köer och tappar resenärer.

MP vill ha mer pengar till Stockholmsbussar

Mer busstrafik nu när det finns pengar, vill Miljöpartiet i Stockholms läns landsting ha. Bakgrunden är att SL (Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting) redovisar en vinst på nästan 400 miljoner kronor för 2017. MP vill att minst 110 miljoner av vinsten satsas på utökad busstrafik i Stockholms län.

Nya bussar till Stockholms innerstad

I augusti föryngras bussflottan i Stockholms innerstad när bussoperatören Keolis sätter in 31 nya MAN Lion´s City ledbussar i trafik. Keolis kör innerstadsbussarna i Stockholm liksom busstrafiken på Lidingö på uppdrag av SL, Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. De nya bussarna motsvarar en investering på närmare 100 miljoner kronor.

Ny stomlinje på tvärs i södra Stockholm

Det kan bli en ny, tvärgående stomlinje i södra Stockholm, antingen med buss eller med spårväg. Den nya stomlinjen ska gå mellan Älvsjö och Gullmarsplan och möta ökade resbehov eftersom cirka 20 000 nya bostäder planeras i området. Nästa vecka fattar politikerna i trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslut om att utreda den nya stomlinjen.

Flopp för regeringens elbusspremie – tre har sökt för sju bussar

Den elbusspremie som regeringen införde i fjol har hittills floppat rejält. I fjol hade regeringen anslagit 50 miljoner till premien, men ansökningar kom bara in för 2,3 miljoner. I år finns det 100 miljoner avsatta för elbusspremien, men hittills har inga ansökningar kommit in till Energimyndigheten. ”Jag är inte förvånad. Vi varnade för just det här när vi såg förslaget till hur premien skulle utformas”, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Hårdare tag mot fuskåkare

Rejält höjda böter för fuskåkarna i kollektivtrafiken. Den som fuskar upprepade gånger ska få böta 2800 kronor om de fastnar i en kontroll. Samtidigt ska de kunna hållas kvar av ordningsvakter, enligt ett förslag som en bred politisk majoritet i Stockholms läns landsting ställer sig bakom och som Svenska Dagbladet har tagit del av. Om förslaget går igenom ska de nya reglerna börja gälla den 1 juli.

SL skjuter framtiden framför sig

SL, det vill säga Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, skjuter en satsning på elbussar framför sig. SL menar att tekniken inte är mogen att lanseras i den busstrafik man ska upphandla för trafikstart sommaren 2019. På andra håll i Europa gör man däremot allt mer storskaliga satsningar på elbussar. SL:s återhållsamhet innebär att Storstockholm kommer att ligga efter en rad europeiska storstäder när det gäller elektrifierad busstrafik.

Resenärerna blev nöjdare när linjerna ändrades

När busslinjerna i Stockholms innerstad och på Lidingö las om på midsommarafton i fjol var protesterna många och högljudda i Stockholms lokaltidningar. Men nu visar undersökningar att den största förändringen av busstrafiken i Stockholm på 30 år ledde till nöjdare kunder och ökad punktlighet, rapporterar bussoperatören Keolis´ nyhetsbrev.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)