Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting’

Nerskurna nerskärningar i Storstockholms busstrafik

Färre linjer i busstrafiken i Storstockholm än ursprungligen planerat kommer att drabbas av nerskärningar från nyåret. I den trafikbeställning som Storstockholms Lokaltrafik på fredagen la till bussoperatörerna har de 133 linjer som ursprungligen var tänkta att drabbas nu bantats till 99. Av de 117 linjer som var tänkta att glesas ut får 94 glesare trafik och av de tolv linjer som hotades av nerläggning försvinner fyra.

Få kommuner får ta smällen när SL slaktar

Det är ett fåtal kommuner i Stockholms län som får ta hela smällen när SL nästa år ska skära ner trafiken på 133 busslinjer för att spara 100 miljoner kronor. Anledningen är att många av SL:s trafikavtal med bussoperatörerna innebär att dessa nästan helt själva bestämmer utbudet, skriver lokaltidningarna Mitti.

Stockholmsbussar höljda i dunkel

”Vi vet inte hur det blir”. Så skulle man kunna sammanfatta hur SL, dvs Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, ser på utvecklingen av busstrafiken i Storstockholm de närmaste åren. För spårtrafiken kan man dock redovisa en hel del åtgärder och förändringar i detalj.

Kollektivtrafikkvinna årets jämställdhetsstjärna

Nätverket för kvinnor i transportpolitiken har för första gången delat ut utmärkelsen Årets jämställdhetsstjärna. Priset delades ut i samband med nätverkets årsmöte i veckan och vinnaren var Ylva Preutz Papantoni, som arbetar med hållbarhetsfrågor inom kollektivtrafiken. Priset har tagits fram för att premiera en enskild person eller organisation som under föregående år gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten för eller i transportsektorn.

SL-slarv kostade 278 miljoner men gav Arriva 32 miljoner

När SL (Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting) slarvade med pappersarbetet blev det kostsamt för resenärerna. Inte genom att deras plånböcker blev tunnare, men genom att deras restider förlängdes avsevärt. Många kollektivresenärer gick över till att köra bil, skriver Dagens Nyheter. Samtidigt tjänade bussoperatören Arriva, som vi tidigare rapporterat, 32 miljoner extra på SL-slarvet. Detta trots att SL inte alls hade behövt betala Arriva något extra.

Bussar och buller: Ny lagstiftning om tystare busstrafik

EU har i sommar beslutat om nya certifieringskrav för bussar när det gäller buller. EU-beslutet är en följd av att trafikbuller är ett allt större och mer uppmärksammat problem i många städer. Det är bakgrunden till ett seminarium om buller och busstrafik som en rad aktörer i branschen arrangerar i Stockholm den 28 november.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)