Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikpolitik’

Undersökning: Förtroenderas för Stockholms kollektivtrafik

Förtroendet för kollektivtrafiken i Storstockholm har på kort tid rasat kraftigt. Det visar en ny undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Moderaterna i regionen. Från maj 2023 till december 2023 har andelen invånare i regionen som anser att kollektivtrafiken fungerar bra minskat med tio procentenheter.

Färre tog bil eller cykel när enkelbiljetten blev billig

När enkelbiljetterna i kollektivtrafiken blev mycket billigare minskade bilresorna. Men cykelresorna minskade ännu mer. Det visar en forskningsrapport från norska Transportøkonomisk Institutt (TØI). Rapporten visar också att en reslängdtaxa, där kunden betalar efter hur långt han eller hon reser, är mer uppskattad än en zontaxa där kunden betalar efter antal zoner som resan går i.

”Samarbete över blockgräns kan stoppa SL-nerskärningar”

De drastiska nerskärningar som hotar när det gäller kollektivtrafiken i Storstockholm kan stoppas genom ett blocköverskridande samarbete. Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd och tidigare trafikregionråd i Region Stockholm vill ha blocköverskridande samtal i syfte att på kort och lång sikt stärka SL:s ekonomi och undvika nedskärningar. SL svarar för drygt hälften av all kollektivtrafik i landet.

SL-trafikens kris: Tjugotal busslinjer försvinner – färre turer i annan trafik

Kollektivtrafiken i Storstockholm står inför nerskärningar utan motstycke. Ett tjugotal busslinjer i SL-trafiken i Storstockholm läggs ner, på andra linjer kan trafiken glesas ut och trafikeringstiderna minskas. Även i tunnelbanan kan det bli glesare trafik, både kvällstid och viss tid på dagarna, likaså i pendeltågstrafken och på spårvägarna.  Det föreslår trafikförvaltningen i Region Stockholm, SL, i en lista på åtgärder som på fredagen skickades ut till de 26 kommunerna i Stockholms län. I listan presenterar SL hur man vill att trafiken ska se ut 2024. SL beskriver det ekonomiska läget för kollektivtrafiken som ”historiskt tufft”. SL svarar för ungefär hälften av hela landets kollektivtrafik.

Fortfarande mest kvinnor i kollektivtrafiken

Kvinnorna dominerar fortsatt som resenärer i kollektivtrafiken och andelen manliga resenärer är lägre än andelen kvinnliga. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar en temarapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern. Den här gången fokuserar rapporten på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

Stora nerskärningar hotar i Kalmar län

En rad nerskärningar, på politikerspråk kallade effektiviseringar, hotar kollektivtrafiken i Region Kalmar län. Bakgrunden är en försämrad ekonomi för länstrafiken som en följd av pandemin, inflationen och ökade drivmedelskostnader. Kalmar länstrafik, KLT, redovisar ett underskott i förhållande till budget på nästan 95 miljoner kronor för år 2022. Majoriteten av politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd säger dock nej till kommersiell reklam i kollektivtrafiken eller tidsdifferentierade biljettpriser.

Sänkt biljettpris får inte människor överge bilen

Att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken är inte en effektiv åtgärd för att förmå människor att välja kollektivtrafik framför bil. Billigare kollektivtrafik leder däremot till en ökad mobilitet, eftersom människor gör fler resor. Men samtidigt minskar också cyklandet och att gå till fots. Det slås fast i en ny rapport från forskare vid den holländska motsvarigheten till svenska VTI eller K2, KiM, det holländska institutet för transportpolitiska analyser.

Klart: Reseavdraget ersätts med skattereduktion

Nu har riksdagen beslutat att reseavdraget ska ersättas med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. Det innebär att alla kommer att beskattas lika, oavsett om man kör bil, åker kollektivt, cyklar eller samåker till jobbet. Idag får man högre reseavdrag om man tar bilen istället för bussen eller tåget till jobbet.

Branschen till politikerna: Rösta ja till nya reseavdraget

Politiker från alla partier bör rösta ja till förslaget att dagens reseavdrag ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattereduktion. Det skriver företrädare för tre tunga organisationer inom kollektivtrafiken i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. De är Pierre Sandberg på Tågföretagen, Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag och Johan Wadman på Svensk Kollektivtrafik. De konstaterar att dagens reseavdrag gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Nio av tio som idag gör avdrag pendlar med bil och bidrar till ökade klimatutsläpp.

London: avståndsbaserade trängselavgifter planeras

London är en pionjärstad när det gäller tyängselavgifter eller trängselskatt på biltrafiken i de centrum. I Europa var endast den lilla nordengelska staden Durham tidigare ute med sådana avgifter. Sedan avgifterna i London infördes 2003 har de höjts flera gånger och nu kostar det femton pund om dagen (cirka 187 kronor), alla veckans dagar, att köra bil i Londons miljözon. Nu vill Londons borgmästare Sadiq Khan ersätta dagens modell med en avståndsbaserad trängselavgift – ju mer man kör i miljözonen, desto mer ska det kosta.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)