Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikpolitik’

Klart: Reseavdraget ersätts med skattereduktion

Nu har riksdagen beslutat att reseavdraget ska ersättas med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. Det innebär att alla kommer att beskattas lika, oavsett om man kör bil, åker kollektivt, cyklar eller samåker till jobbet. Idag får man högre reseavdrag om man tar bilen istället för bussen eller tåget till jobbet.

Branschen till politikerna: Rösta ja till nya reseavdraget

Politiker från alla partier bör rösta ja till förslaget att dagens reseavdrag ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattereduktion. Det skriver företrädare för tre tunga organisationer inom kollektivtrafiken i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. De är Pierre Sandberg på Tågföretagen, Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag och Johan Wadman på Svensk Kollektivtrafik. De konstaterar att dagens reseavdrag gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Nio av tio som idag gör avdrag pendlar med bil och bidrar till ökade klimatutsläpp.

London: avståndsbaserade trängselavgifter planeras

London är en pionjärstad när det gäller tyängselavgifter eller trängselskatt på biltrafiken i de centrum. I Europa var endast den lilla nordengelska staden Durham tidigare ute med sådana avgifter. Sedan avgifterna i London infördes 2003 har de höjts flera gånger och nu kostar det femton pund om dagen (cirka 187 kronor), alla veckans dagar, att köra bil i Londons miljözon. Nu vill Londons borgmästare Sadiq Khan ersätta dagens modell med en avståndsbaserad trängselavgift – ju mer man kör i miljözonen, desto mer ska det kosta.

Undersökning: Billigare biljetter skulle få fler resa kollektivt

Nästan fyra av tio Stockholmare skulle resa mer med kollektivtrafiken om biljetterna var billigare. Detta enligt en opinionsundersökning som analys- och undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av Sveriges Radio.

(S): Avgiftsfri kollektivtrafik för unga sommartid

Den socialdemokratiska partikongressen ställde sig på fredagen bakom ett förslag från SSU att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för unga sommartid. Partiet vill också utreda om kollektivtrafiken alltid ska vara avgiftsfri för unga.

Tätare turer och bättre framkomlighet i Umeå

Två tredjedelar av alla resor i Umeå ska i framtiden göras med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Det är målet i det nya kollektivtrafikprogram som politikerna i Umeås kommunfullmäktige klubbade på måndagen. För att nå målet ska turtätheten för bussarna ökas, framkomligheten bli bättre liksom busshållplatserna och tillgängligheten till dessa för personer med funktionsnedsättning.

Minskat kollektivresande hotar klimatmålen

Det kraftigt minskade resandet i kollektivtrafiken på grund av covid-19-pandemin hotar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Det konstaterar experterna i Klimatpolitiska rådet som varnar för högre biljettpriser, minskat resande och minskade investeringar i kollektivtrafik.

Fem åtgärder för ökat resande och minskade kostnader

Kollektivtrafikens utformning i städerna har nu kommit till den punkt där nya metoder och angreppssätt måste tillämpas eftersom marknaden blir allt mer mättad. Det betyder att mer av samma sak ger allt mindre. Många regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och operatörer ställer sig nu också frågan hur man kan nå nya kundgrupper och vilka åtgärder är effektivast. Det skriver Torbjörn Eriksson och Harald Höyem i den andra artikeln i vår nya serie Fokus utveckling.

Miljarderna rullar och åren går när motorvägsbygge försenas

Det gigantiska bygget av Förbifart Stockholm försenas fyra år och blir dessutom 3,3 miljarder dyrare än tidigare beräknat, rapporterar Trafikverket. Bygget har nu pågått fyra år av de planerade tio –men nu står det klart att såväl tidplanen som kostnadsramen spricker med besked.

(V) vill lägga miljarder på kollektivtrafiken

Vänsterpartiet vill satsa sex miljarder ur statskassan på fria resor för unga och på andra satsningar i kollektivtrafiken. Det presenterar partiet i sitt förslag till höstbudget. I årets budget som röstades igenom i höstas av M, KD och SD togs bland annat de gratis sommarlovskorten för barn och unga bort. I vårbudgeten återinfördes inte de fria resorna av S-regeringen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)