Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikpolitik’

Minskat kollektivresande hotar klimatmålen

Det kraftigt minskade resandet i kollektivtrafiken på grund av covid-19-pandemin hotar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Det konstaterar experterna i Klimatpolitiska rådet som varnar för högre biljettpriser, minskat resande och minskade investeringar i kollektivtrafik.

Fem åtgärder för ökat resande och minskade kostnader

Kollektivtrafikens utformning i städerna har nu kommit till den punkt där nya metoder och angreppssätt måste tillämpas eftersom marknaden blir allt mer mättad. Det betyder att mer av samma sak ger allt mindre. Många regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och operatörer ställer sig nu också frågan hur man kan nå nya kundgrupper och vilka åtgärder är effektivast. Det skriver Torbjörn Eriksson och Harald Höyem i den andra artikeln i vår nya serie Fokus utveckling.

Miljarderna rullar och åren går när motorvägsbygge försenas

Det gigantiska bygget av Förbifart Stockholm försenas fyra år och blir dessutom 3,3 miljarder dyrare än tidigare beräknat, rapporterar Trafikverket. Bygget har nu pågått fyra år av de planerade tio –men nu står det klart att såväl tidplanen som kostnadsramen spricker med besked.

(V) vill lägga miljarder på kollektivtrafiken

Vänsterpartiet vill satsa sex miljarder ur statskassan på fria resor för unga och på andra satsningar i kollektivtrafiken. Det presenterar partiet i sitt förslag till höstbudget. I årets budget som röstades igenom i höstas av M, KD och SD togs bland annat de gratis sommarlovskorten för barn och unga bort. I vårbudgeten återinfördes inte de fria resorna av S-regeringen.

Gigantisk satsning på kollektivtrafik

Tysklands huvudstad Berlin planerar en gigantisk satsning på kollektivtrafiken. Fram till 2035 ska 28,1 miljarder euro, nästan 300 miljarder kronor, satsas på en utbyggnad och uppgradering av Berlins kollektivtrafik som redan idag tillhör de bästa i Europa. Det betyder att två miljarder euro, cirka 21 miljarder kronor, varje år ska investeras i systemet enligt en ny översiktsplan för kollektivtrafiken som staden nyligen presenterade.

Luxemburg: Nolltaxa på bussen i hela landet

All kollektivtrafik i Luxemburg blir avgiftsfri från nästa sommar. Då införs nolltaxa på bussar, spårvägar och tåg i hela storhertigdömet som därmed blir första land i världen med helt avgiftsfri kollektivtrafik, rapporterar den brittiska tidningen Guardian. Bakom satsningen ligger den omvalda koalitionsregeringen i Luxemburg med premiärminister Xavier Bettel i spetsen.

C: Miljardbelöning för ökat kollektivresande

Centerpartiet vill införa en kollektivtrafikbonus på två miljarder kronor. Syftet är att uppmuntra regioner och landsting att öka resandet med kollektivtrafiken. Pengarna ska gå till de regioner som lyckas åstadkomma störst resandeökning. En liknande belöningsordning finns sedan flera år i Norge.

Gratis bussresor för Malmöseniorer

Malmöbor som är 70 år eller äldre ska få resa gratis med bussar och tåg inom Malmö kommun har politikerna i tekniska nämnden i kommunen beslutat. De fria resorna gäller dock inte i rusningstid, utan vardagar klockan 9 – 15 samt 18 – 04 och hela dagen lördagar, helgdagsaftnar samt söndagar och helgdagar.

Brister i kollektivtrafiken bromsar turismen

Besöksnäringen i Stockholm bromsas av brister i kollektivtrafiken. Besöksmålen förlorar besökare och tappar intäkter. Köer och långa väntetider i kollektivtrafiken påverkar kvaliteten på besökarnas upplevelse av huvudstaden. Det konstaterar Stockholms Handelskammare i en ny rapport som presenterades på onsdagen.

Bussföretagen: Trängselskattemiljarder till ensidig spårsatsning

Busstrafiken står för nästan hälften av kollektivresorna i Stockholmsregionen. Ändå vill Sverigeförhandlingen använda alla miljarder från en höjning av trängselskatterna till ensidiga satsningar på spårtrafik. Det skriver Sveriges Bussföretag i ett starkt kritiskt remissvar till regeringen om de ändringar av trängselskatterna i Storstockholm som Sverigeförhandlingen har föreslagit.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)