Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikutskottet’

Branschen om framtiden i Riksdagens trafikutskott

En enad svensk kollektivtrafikbransch mötte på torsdagsförmiddagen Riksdagens trafikutskott. Där presenterade branschen ett ambitiöst dokument, Kollektivtrafik för grön nystart. Dokumentet innehåller konkreta förslag till åtgärder som måste genomföras från hösten 2020 för att undvika att det minskade kollektivtrafikresandet och stora intäktsförlusterna under coronakrisen leder till en nedåtgående spiral med indragna turer och nedlagda linjer.

Klart med nya trafikutskottet

Riksdagen valde på tisdagen de ledamöter som under åren 2018 – 2022 ska ingå i de femton riksdagsutskotten. För trafikutskottets del blev det en hel del nya namn med Jens Holm(V) som ordförande och Anders Åkesson(C) som vice ordförande.

Trafikutskottet bekräftar: Det blev inte som det var tänkt

Riksdagens trafikutskott har följt upp den kollektivtrafiklag som började gälla den 1 januari 2012. Slutsatsen är klar: Det blev inte som det var tänkt. Lagen skulle bland annat leda till ett större utbud i kollektivtrafiken och en större valfrihet för resenärerna. Rapporten bekräftar den bild som många aktörer i bussbranschen har haft ända sedan lagen infördes.

Glöm inte bussarna, Trafikutskottet!

Inte bara lastbilstransporterna har problem med otillåten cabotage i Sverige. Det gäller även bussnäringen. Därför bör riksdagens trafikutskott se till att även busstrafiken omfattas när EU-kommissionen reviderar regelverket om cabotage. Det skriver busschauffören P-O Ängegärd.

Tar regeringen i örat om fördubbling (uppdaterad version)

Riksdagens trafikutskott uppmanar regeringen att skärpa sig nr det gäller kollektivtrafiken. En bred majoritet i trafikutskottet uppmanar i ett så kallat tillkännagivande regeringen att se till att förutsättningar skapas för en fördubbling av resandet med kollektivtrafiken. Bakom trafikutskottets besked till regeringen står samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Karin Svensson Smith(MP) tar över i trafikutskottet

Lundapolitikern Karin Svensson Smith(MP) gör comeback i rikspolitiken och blir ny ordförande för riksdagens trafikutskott. Samtidigt lämnar hon sina uppdrag i kommunpolitiken i Lund där hon varit aktiv de senaste fyra åren efter att ha blivit utkryssad ur riksdagen i förra valet.

Trafikutskottet: Stora brister i tillgänglighet i kollektivtrafiken

Det finns många hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att resa med kollektivtrafiken. Hindren skapar otrygghet och gör att många drar sig för att resa. Det slås fast i en ny rapport som Riksdagens trafikutskott har tagit fram.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)