Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikverket’

Gotlandsbolaget går vidare med snabbgående katamaran

Gotlandsbolaget har beslutat att gå vidare med sina planer på en snabbgående katamaran för Gotlandstrafiken. Bolaget räknar med att med katamaranen kunna stärka sina möjligheter att vinna den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken. ”Men även om vi inte vinner kan en katamaran köra konkurrerande trafik under delar av året”, säger Destination Gotlands vd Marcus Risberg. 2027 ska den nya katamaranen vara klar för trafik.

Terrorhotet: Förslag om starkare skydd i kollektivtrafiken

Transportstyrelsen och Trafikverket presenterade på onsdagen sin utredning om förstärkt skydd för järnvägs- och kollektivtrafiken. De båda myndigheterna föreslår bland annat en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd, likaså ett nationellt program för ett sådant skydd. Även andra åtgärder föreslås. Sveriges Bussföretag välkomnar mycket i utredningens förslag men är starkt kritisk till att externa aktörer kan drabbas av ökade kostnader när de föreslagna åtgärderna ska genomföras. ”Orimligt. Samhället måste ta ansvaret för finansieringen”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Hård kritik mot långtidsplan för infrastrukturen

Riksrevisionen riktar hård kritik mot den långsiktiga infrastukturplaneringen. Riksrevisionen hävdar i en ny granskning att regeringen har satt den långsiktiga infrastrukturplaneringen ur spel genom sin styrning av Trafikverket. Till det kommer att Trafikverkets svaga kostnadskontroll har förvärrat situationen. Resultatet är sämre transportmöjligheter och fler döda i trafiken än vad som annars hade varit möjligt. Detta trots att investeringsbudgeten för nationell plan 2022 – 2033 var större än någonsin tidigare, skriver Riksrevisionen i sin mycket beska granskning.

Nya regler för förarlösa fordon

Regeringen vill införa nya trafikregler för förarlösa, autonoma, fordon som ska ange var sådana får köras. Bakgrunden är att EU förra sommaren beslutade om regler för automatiserade fordon. Nu har regeringen skickat ut ett förslag om en ny förordning för självkörande fordon på remiss. Den nya förordningen är tänkt att börja gälla den 1 juli nästa år.

Regeringsbeslut hotar utbyggnad av snabbussar

Sedan regeringen i sitt budgetförslag har aviserat att de så kallade stadsmiljöavtalen ska avskaffas hotas nu utbyggnaden av snabbusslinjen i Örebro, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Trafikverket har stoppat nästa ansökningsomgång som skulle ha startat den här månaden. Stadsmiljöavtalen infördes 2015 för investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och cykel.

Trafikverket avbryter elvägsupphandling

Trafikverket har beslutat att avbryta upphandlingen av Sveriges första permanenta elväg. Anledningen är att ökade kostnader har medfört att projektet saknar tillräcklig finansiering. Tidigare har Trafikverket engagerat sig i försöksprojekt med bland annat en elväg i Lund där Skånetrafiken och busstillverkaren Solaris har medverkat.

Överdäckad trafikled ger knutpunkt för kollektivtrafik

En ny, stor knutpunkt för kollektivtrafik planeras i Nacka kommun, sydost om Stockholm. I centrala Nacka ska Trafikverket och Nacka kommun bygga en 300 meter lång överdäckning av väg 222, Värmdöleden, ge plats för en ny, stor inbyggd bussterminal som ska ligga i direkt anslutning till tunnelbanan som nu byggs ut mot Nacka.

Varannan underkänd efter utbildning till yrkesförare

Hälften av de elever som gör kunskapsprov efter genomgången buss- eller lastbilsförarutbildning i Värmland blir underkända flera gånger. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Värmland som har tagit del av siffror från Trafikverket.

Arbetspendling och godstrafik i fokus för ny transportinfrastruktur

Arbetspendling och godstrafik ska underlättas för att stärka jobb och tillväxt i hela landet. Det skriver regeringen när man nu ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett underlag för den kommande transportinfrastrukturen för planperioden 2026 – 2037.

Statlig miljard till kollektiv- och cykeltrafiksatsningar

Nästan en miljard kronor till satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik har nu beviljats av Trafikverket som har fattat beslut om vårens stadsmiljöavtal. Sammanlagt 26 kommuner får dela på 994,5 miljoner kronor i medfinansiering för investeringar i kollektivtrafik och cykelåtgärder. Kommunerna förbinder sig att själva finansiera minst lika mycket och genomföra motprestationer.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)