Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikverket’

Lättare byta till och från buss i Skåne

Skånetrafiken satsar nu på utökad ledsagarservice även för resenärer som ska byta mellan tåg och buss, buss och tåg eller mellan olika bussar. Den utökade ledsagarservicen gäller på de större orterna i Skåne. Syftet är att öka tillgängligheten, tryggheten och att göra det enklare för personer med funktionsvariation att resa med kollektivtrafiken.

Tidigare SL-chef till Keolis ledning

Förra SL-chefen Caroline Ottosson har utsetts till senior advisor samt anbudsdirektör tunnelbana på Keolis och kommer därmed att ingå i Keolis svenska ledningsgrupp. Hon tillträder sin nya roll under våren 2022.

Tre miljarder till kollektivtrafiken – tots betydligt större förluster

Tre miljarder från staten till kollektivtrafiken – Trafikverket har nu fördelat coronastödet till landets kollektivtrafikmyndigheter, alltså de ansvariga för kollektivtrafiken i regionerna. Men myndigheterna hade begärt mycket mer, 4,8 miljarder men får endast 64 procent av det begärda stöder för första halvåret. Kollektivtrafikmyndigheterna tappade i genomsnitt 50 procent av sina biljettintäkter, men körde två – tre procent mer.

Vikarierar som chef för Trafikverket

Regeringen utsåg på torsdagen Bo Netz till vikarierande generaldirektör och chef för Trafikverket från den 1 januari 2022 och tills vidare. Myndighetens nuvarande generaldirektör Lena Erizon lämnar Trafikverket den 31 december.

Transportföretagen sågar Trafikverkets infraplan

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan för åren 2022 – 2a032 får skarp kritik från Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Förfallet av vägnätet fortsätter och nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, anser Transportföretagen.

Hård kritik mot Trafikverket och regeringen för skenande kostnader

Kostnaderna för ny transportinfrastruktur skenar ofta. På bara fyra år har kostnaderna för investeringsobjekten i den senaste nationella planen ökat med i snitt 39 procent. Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna för den nya infrastrukturen. Men trots att det handlar om mycket stora kostnadsökningar stoppas sällan projekt av regeringen. Dessutom råder tystnad kring de skenande kostnaderna. Varken regeringen eller Trafikverket informerar om kostnadsförändringarna. Det visar en ny granskning som Riksrevisionen har gjort av de statliga väg- och järnvägsinvesteringarna.

Nära miljarden i nya stadsmiljöavtal

Trafikverket satsar 918 miljoner kronor i stadsmiljöavtal som ska främja satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder i elva städer. Pengarna ska gå till investeringar som förbättrar möjligheterna att resa kollektivt och att cykla. De kommuner som får pengar från Trafikverket ska investera minst lika mycket själva i de projekt som stöds. Mest pengar går till ett spårvägsprojekt i Storstockholm.

Så är skicket på de svenska vägarna

Den svenska väginfrastrukturen knakar i fogarna, varnar Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. I slutet av januari presenterade Transportföretagen rapporten ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Den visade att underhållsskulden för vägarna beräknas öka till 42 miljarder kronor till 2030 om inte mer pengar satsas på vägunderhållet.

Transportföretagen: Satsa mer på kollektivtrafik

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, vill att Trafikverket satsar mer på kollektivtrafik. Ökad framkomlighet för busstrafiken samt bekväma hållplatser och bytespunkter gör att kollektivtrafiken blir mer attraktiv, skriver Transportföretagen i sitt remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturplanering. Transportföretagen vill också se satsningar på BRT, Bus Rapid Transit.

Skånetrafiken: Stödet räcker inte

De tre miljarder som regeringen lovat som stöd till kollektivtrafiken fördelades som vi tidigare rapporterat på tisdagen av Trafikverket. ”Välkommet men otillräckligt”, kommenterar Skånetrafiken. Stödet på tre miljarder till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna innebär att Skånetrafiken har fått 469 miljoner, vilket motsvarar fallet i intäkter under covid-19-pandemins första månader.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)