Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikverket’

Första steget till nytt resecentrum i Västerås

Nu är det klart att börja bygga Västerås nya resecentrum. De första 95 miljoner kronor som Trafikverket bidrar med till resecentrumet kommer från en regional trimningspott och ska användas för att flytta uppställningsplatser för tåg så att utrymmet för kollektivtrafiken ska bli större i framtiden.

Transportföretagen: ”Nya YKB-regler kan förvärra förarbrist”

Nästa vecka ändras regelverket när det gäller YKB, yrkeskompetensbevis. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, varnar för att de nya reglerna kan försvåra förarbristen. Nytt är att från och med den 13 februari får en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter, ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter.

Ökat vägunderhåll för en miljard

Regeringen tillför Trafikverket en miljard under 2023. Pengarna ska användas till ökat vägunderhåll, exempelvis underhåll av vägbeläggning, målning av linjer, reparationer av broar och byten av vägtrummor. Tre fjärdedelar av miljarden kommer från järnvägsunderhållet.

Gotländsk flygbuss får efterföljare bland tyska blommor

I somras gick en trådlöst laddad elbuss i trafik åt Vy Flygbussarna mellan Visby flygplats och Visby centrum. Sommaren 2023 ska en liknande buss transportera blomsterälskare till trädgårdsutställningen i staden Balingen i Tyskland. Nu får Tyskland sin första busstrafik med trådlös batteriladdning under färd. Liksom på Gotland är det israeliska företaget Electreon engagerat i projektet och står för laddinfrastruktur och den teknik som krävs för bussen.

Klart med coronamiljard till kollektivtrafiken

Trafikverket har nu beslutat om hur ersättningen om en miljard kronor till kollektivtrafiken ska fördelas. Stödet gäller minskade biljettintäkter för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna under det här året på grund av covid-19-pandemin.

Bussar redo inför kaoshot när Trafikverket byter system för trafikplanering

På söndag den 11 december startar Trafikverket sitt nya system för trafikplanering, Marknadsanpassad Planering av Kapacitet (MPK). På många håll finns en oro för att lanseringen av systemet kan leda till problem, kanske stora problem för tågtrafiken. Mälartåg, som på uppdrag av Mälardalstrafik svarar för den regionala tågtrafiken i Mälardalen har i förväg beställt ersättningsbussar som ska stå redo. Samtidigt varnar man för att brist på bussförare kan ställa till det.

”Välkommet men otillräckligt till vägunderhåll”

Den satsning på vägunderhållet som infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) aviserade på måndagen är välkommen men otillräcklig, anser Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Regeringens satsning på vägunderhållet uppgår till en miljard nästa år. 7850 miljoner förs över från järnvägsunderhållet och regeringen anslår därutöver 250 miljoner kronor till vägunderhållet.

Keolis: Mer plats för kollektivtrafiken!

Stadsplanering och kommunernas översiktsplaner bör ägna mer utrymme åt kollektivtrafiken. Trafikverket bör i samråd med kommuner och regioner utveckla både redskap och metoder för att tydligt kunna prioritera hur gaturummet ska nyttjas. Det skriver kollektivtrafikföretaget Keolis till regeringen i sitt remissvar på utredningen Rätt för klimatet. I sitt remissvar framhåller Keolis att kollektivtrafik och mobilitetsfrågor spelar en avgörande roll för att klara de långsiktiga klimatmålen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Krisberedskap i bussbranschen allt hetare fråga

Det allt mer osäkra läget i omvärlden och frågan om Sveriges samlade försvarsförmåga har också väckt diskussioner om transporternas roll. I bussbranschen ställer många företag sig nu frågan om och hur de kan komma att behöva bidra till Sveriges nationella beredskap, exempelvis med fordon. Många undrar också hur beredskapen ser ut avseende traditionella drivmedel, biodrivmedel och el i ett hotat läge. Det uppger Sveriges Bussföretag.

Omkörningsförbud fick nobben efter lobbyjobb

I början av sommaren begärde Trafikverket i Region Stockholm att det skulle införas omkörningsförbud för tung trafik på E4 och E20 norr om Stockholm, närmare bestämt i Sollentuna, Solna, Stockholms och Sundbybergs kommuner. Förbudet skulle gälla både tunga bussar och tunga lastbilar. Men Sveriges Bussföretag har stoppat omkörningsförbudet för bussarna.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)