Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportstyrelsen’

Domstol om kör- och vilotider: Orimligt att trafikföretag bötfälls när förare kör åt annat företag

Det är orimligt att ett trafikföretag ska få betala sanktionsavgift när en förare bryter mot kör- och vilotidsreglerna när föraren arbetar åt en annan uppdragsgivare. Det slår Förvaltningsrätten i Falun fast i en principiellt viktig dom som gäller både bussföretag och åkerier. Domstolen ansluter sig därmed till den linje som Transportföretagen med Sveriges Bussföretag har drivit mot Transportstyrelsen.

Ett år av återhämtning för kollektivtrafiken

Under 2022 återhämtade sig kollektivresandet i landet till drygt 80 procent av 2019 års nivå. Det regionala resandet 2022 ökade med 40 procent och det långväga med 80 procent, jämfört med året innan. Det konstaterar Transportstyrelsen i sin nya rapport Transportmarknaknaden i siffror 2023. Där redovisas utvecklingen i praktiken med ett års fördröjning.

Bästa bussarna finns i Värmland

Svenska bussar är i bättre skick än de siffror visar som vi nyligen presenterade från Bilprovningen. Det framgår av en sammanställning från Transportstyrelsen som redovisar resultatet från samtliga besiktningsföretag i landet. Av dessa har Bilprovningen cirka 25 procents marknadsandel, marginellt mer än Besikta Bilprovning och Opus Bilprovning. Sett till andelen godkända bussar utan anmärkning har Värmland landets bästa bussar.

Terrorhotet: Förslag om starkare skydd i kollektivtrafiken

Transportstyrelsen och Trafikverket presenterade på onsdagen sin utredning om förstärkt skydd för järnvägs- och kollektivtrafiken. De båda myndigheterna föreslår bland annat en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd, likaså ett nationellt program för ett sådant skydd. Även andra åtgärder föreslås. Sveriges Bussföretag välkomnar mycket i utredningens förslag men är starkt kritisk till att externa aktörer kan drabbas av ökade kostnader när de föreslagna åtgärderna ska genomföras. ”Orimligt. Samhället måste ta ansvaret för finansieringen”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Fler dog i trafiken

Under de senaste tre åren har antalet omkomna i trafiken ökat, rapporterar Transportstyrelsen. Under förra året omkom 232 personer i olyckor i vägtrafiken. Det är 25 fler jämfört med genomsnittet under pandemiåren. Året innan pandemin omkom 221 personer.

Bussföretagen: ”Missvisande vinklat av Transportstyrelsen”

Transportstyrelsen har fel när myndigheten i en pressrelease lyfter fram att bussbranschen har blivit sämre på att följa kör- och vilotidsreglerna. Att påstå det är på flera sätt missvisande. Det skriver Sveriges Bussföretag i en kommentar till Transportstyrelsens senaste mätning av regelefterlevnaderna hos företag som kör beställningstrafik med buss som vi tidigare rapporterat om.

Bussbranschen bra på att följa regler – utom kör- och vilotider

Bussbranschen är bra på att följa de regler som finns utom kör- och vilotidsreglerna. Det visar Transportstyrelsens mätning av regelefterlevnaderna hos företag som kör beställningstrafik med buss. Tillsammans med polisen har myndigheten granskat företagen för att se hur de följer regler och krav. ”Redan i tidigare undersökningar har det varit brister inom just kör- och vilotider. Det är därför oroande att det försämras”, säger Fredrik Lorenz, utredare vid Transportstyrelsen.

Förslag om förarutbildning välkomnas av branschen

”Ett välkommet förslag”. Det säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen, om Transportstyrelsens förslag till ändrad utbildning och fortbildning för yrkesförare som presenterades på fredagen. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, ser förslaget som glädjande.

Utbildning och fortbildning för yrkesförare moderniseras

Utbildare av yrkesförare kan få möjlighet att bedriva fjärrundervisning i större omfattning än i dag. En del självstudier kan också få ske med hjälp av e-lärande. Det föreslår Transportstyrelsen i dag till regeringen. Transportstyrelsen menar att förslaget kommer att göra det enklare att utbilda sig till yrkesförare, men också att fortbilda sig.

”Inga skäl ändra regler för vinterdäck”

Kraven på vinterdäck och däcksutrustning för tunga fordon över 3,5 ton behöver inte skärpas ytterligare. Det visar en utredning som Transportstyrelsen och VTI har gjort på uppdrag av regeringen. Utredningen visar också att skärpningen av reglerna för vinterdäck 2019 i praktiken inte innebar någon större förändring. I utredningen har forskarna på VTI bland annat intervjuat ett antal bussförare liksom Sveriges Bussföretags säkerhetsgrupp.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)