Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Transportstyrelsen’

Krisberedskap i bussbranschen allt hetare fråga

Det allt mer osäkra läget i omvärlden och frågan om Sveriges samlade försvarsförmåga har också väckt diskussioner om transporternas roll. I bussbranschen ställer många företag sig nu frågan om och hur de kan komma att behöva bidra till Sveriges nationella beredskap, exempelvis med fordon. Många undrar också hur beredskapen ser ut avseende traditionella drivmedel, biodrivmedel och el i ett hotat läge. Det uppger Sveriges Bussföretag.

Transportstyrelsen utreder YKB på distans

Regeringen gav på torsdagen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur utbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas med hjälp av distansutbildning. Syftet är att göra det lättare att utbilda fler yrkesförare.

Nya regler för diabetes och buss-, taxi- och lastbilskörkort

Från den 1 januari gäller nya regler den som vill ta körkort för buss, lastbil eller taxiförarlegitimation och som har insulinbehandlad diabetes av typ 1. Då ändrar Transportstyrelsen de medicinska kraven. Därmed blir det möjligt att ta körkort oavsett typ av diabetes under vissa förutsättningar.

Transportstyrelsen: Kollektivresandet riskerar att minska på sikt

Covid-19-pandemin har haft en mycket stor påverkan på svenskarnas resor. Vi reser i genomsnitt mindre, av andra anledningar och på andra sätt än vad vi gjorde för ett år sedan. Det konstaterar Transportstyrelsen, som i en ny rapport pekar på möjliga riktningar för transportmarknaden efter pandemin. ”Vi har länge sett det som självklart att efterfrågan på transporter kommer att fortsätta att stiga. Det kan nu ifrågasättas”, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelen.

”Änglavakt vid olyckor med gasbussar”

Gång på gång har änglavakt gjort att konsekvenserna vid olyckor med gasbussar inte har fått svårare konsekvenser. Det hävdar Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Han vill att det införs ”länstekniker” med expertkunskap om metan-, vätgas- och elfordon som snabbt ska kunna bistå bland annat räddningstjänsten vid olyckor med den typen av fordon.

Rekordfå omkom i trafiken 2020

Under det gångna året omkom 190 personer i olyckor på de svenska vägarna enligt statistik från Transportstyrelsen. Året innan, 2019, omkom 221 människor. Covid-19-pandemin tycks ha bidragit till minskningen av antalet omkomna eftersom trafiken minskade under vårmånaderna.

Trafikskola polisanmäls för fusk med yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen har polisanmält Ekboms Trafikskola i Boden AB. Anledningen är att de kontroller som myndigheten har gjort visar att företaget systematiskt rapporterat att deltagare har genomfört grundutbildning för yrkesförarkompetens (YKB), trots att de inte har genomgått någon utbildning hos utbildningsföretaget.

Skärpta säkerhetskrav för gasbussar

Säkerhetskraven för gasbussar ska skärpas. Regeringen gav på torsdagen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda nya krav på skyddskonstruktion för gastankarna på bussar eller andra krav på konstruktioner som ska skydda om en gasbuss kolliderar med något hinder.

Transportstyrelsen ligger lågt med avgiftshöjningar

Mot bakgrund av covid-19-pandemin och den kris som pandemin har utlöst har Transportstyrelsen beslutat att nästan helt avstå från avgiftshöjningar nästa år. Inom vägtrafiken höjs bara den så kallade vägtrafikregisteravgiften som tas ut för fordon som är registrerade i vägtrafikregistret. Avgiften höjs med en tia, från 65 till 75 kronor.

”Ingen gynnas av otydligt förslag om klimatdeklarerade resor”

Det förslag till klimatdeklarerade resor som myndigheten Trafikanalys presenterade på torsdagen, och som vi tidigare rapporterat om, är otydligt och gynnar varken resenärer eller trafikföretag. Det anser företrädare för Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Syftet med förslaget är att klimatdeklarationer ska göra det enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan, men bland andra Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag tycker att förslaget är luddigt och svårt att ta ställning till eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)