Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Triangeln’

Ny knutpunkt öppnar i Malmö

Malmös nya knutpunkt för kollektivtrafik, Triangeln, öppnar på söndag. Då knyts buss- och tågtrafik samman, vilket gör det enklare för resenärerna att byta mellan tåg och buss. Då börjar också stadsbussarna i Malmö att köra på Rådmansgatan.

Malmö kompenserar fastighetsägare för bussbuller

Malmö stad har beslutat att kompensera vissa fastighetsägare därför att deras fastigheter kommer att utsättas för mer buller från bussar i framtiden. När Rådmansgatan i centrala Malmö i december börjar trafikeras med fler bussar i samband med en flytt av busstrafiken kommer bullret på gatan att öka. Tekniska nämnden i Malmö har därför fattat beslut om bullerskyddsåtgärder som innebär att gatukontoret ska ersätta fastighetsägare för de åtgärder som måste göras för att klara kravet på ljuddämpning.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)