Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘UL’

Nu kan alla i Uppland se hur bussföretagen sköter sig

UL, som ansvarar för kollektivtrafiken i Uppland, har beslutat att regelbundet publicera statistik för busstrafiken i regionen varje tertial, det vill säga varje fyramånadersperiod. Statistiken publiceras på UL:s webbplats och omfattar såväl stadstrafik som region- och skolbusstrafik. På onsdagen presenterades den första statistiken.

Dom: Inte fel av Nobina att säga upp 170

Bussoperatören Nobina gjorde inte fel när företaget sa upp 170 anställda i Uppsala på grund av arbetsbrist. Det slår Arbetsdomstolen fast i en färsk dom. Uppsägningen gjordes i samband med att Nobina hade förlorat den upphandling som Region Uppsala och UL) gjort av regionbusstrafiken. Upphandlingen vanns av Keolis som tog över trafiken förra året.

Enhetstaxa införs i Region Uppsala

Region Uppsala planerar att nästa år avskaffa zonerna i kollektivtrafiken och istället införa enhetstaxa. En av konsekvenserna blir att resandet med kollektivtrafik i regionen kommer att öka med 10 – 15 procent. Den 27 mars ska politikerna i regionens trafik- och utbildningsnämnd fatta beslut om det nya taxesystemet.

Succé för nya busslinjer i Enköping

I somras införde UL ett nytt busslinjenät i Enköping. Resultatet är en succé. Det mål som UL och Region Uppsala satte upp var att på ett år fördubbla bussresandet i staden. Men bara under de senaste tre månaderna var det sammantagna antalet resande över 140 000, vilket är fler än under hela 2016, rapporterar UL.

Ökad trygghet önskas i Uppland

En attraktiv kollektivtrafik ska vara tillgänglig, effektiv och tillförlitlig. Men inte nog med det, det måste också kännas tryggt att åka kollektivt. Därför bör UL i Uppland inrätta en trygghetscentral som är bemannad dygnet runt och dit resenärer kan vända sig om de känner sig otrygga. Det föreslår Miljöpartiet i Region Uppsala. SL i Storstockholm har inrättat en sådan trygghetscentral och flera andra regioner arbetar med frågan.

Uppland: 11 300 försenade från start varje månad

UL-trafiken i Uppland har stora problem med punktligheten. I genomsnitt 11 300 turer med regionbussarna i Uppland var under hösten försenade redan från start, rapporterar Sveriges Radio P4 Uppland. Trafiken körs av bussoperatören Keolis.

Krisande MTR Mälartåg sätter in bussar men Trafikverket klarar inte info

Nu sätter MTR Mälartåg in bussar för att ersätta en del av de tåg som företaget ensidigt dragit in på grund av lokförarbrist. Men informationen om ersättningsbussarna är begränsad. På grund av Trafikverkets byte av planeringssystem finns inte bussarna sökbara på trafikverkets infokanal trafikverket.se, inte heller på skyltarna på stationerna, däremot via Mälartågs säljkanaler.

Ny räddningsaktion från UL när MTR Mälartåg drar ner

För en månad sedan meddelade MTR Mälartåg ensidigt att man i strid med sitt trafikavtal kommer att dra ner sin trafik på sträckan Uppsala – Tierp från den 11 december. Nu är det klart att UL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Uppland, sätter in bussar som ersättning för tågen. Bussarna körs måndag – fredag och ska trafikera tre nya linjer från och med den 12 december.

Bussar fortsatt räddning efter MTR:s tågfiasko

UL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Uppsala, fortsätter fram till sommaren att köra insatstrafik med buss mellan Uppsala och Sala. Anledningen är MTR Mälartågs fiasko i tågtrafiken i Uppland som beror på att företaget inte klarar bemanningen och därmed heller inte sitt trafikavtal med regionen. Under hösten har insatstrafik körts även mellan Uppsala och Västerås. Dessa avgångar tas nu över av ordinarie busslinje 773 på samma sträcka, som därigenom får fler avgångar under högtrafik.

Bussar kanske kan rädda när MTR drar ner tågtrafik

Tågföretaget MTR har ensidigt meddelat att man avser att dra ner på tågtrafiken på sträckan Uppsala – Tierp i Uppland från den 11 december. UL, som ansvarar för kollektivtrafiken i Region Uppsala, är starkt kritiska till beskedet från MTR och ska undersöka om det är möjligt att sätta in busstrafik som ersättning för tågen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)