Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘upphandlingar’

Böter i Västernorrland för otillåten upphandling

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Din Tur, har av förvaltningsrätten dömts till böter för att ha gjort en otillåten direktupphandling. Bakgrunden är att Din Tur skulle upphandla särskild kollektivtrafik, främst sjukresor och färdtjänst. Men upphandlingen avbröts två gånger vilket gjorde att de drog ut på tiden. För att hinna få igång trafiken i tid gjorde då myndigheten en direktupphandling och skrev ett avtal värt cirka fyra miljoner kronor med ett taxibolag.

Sandarna och Nobina vinnare i Sjuhärad och på Öckerö

Sandarna Transporter och Nobina Sverige har vunnit Västtrafiks upphandling av busstrafiken i Sjuhärad och på Öckerö. Avtalet gäller för elva år och det sammanlagda avtalsvärdet uppgår till 250 miljoner kronor om året. På Öckerö sätts elbussar in.

Gotländsk bussupphandling en kostnadsbomb för skattebetalarna (uppdaterad)

Just nu pågår en upphandling av busstrafiken på Gotland. Resultatet riskerar att bli en veritabel kostnadsbomb som drabbar skattebetalarna i Region Gotland. Men sannolikt hamnar notan delvis också hos resenärerna i form av höjda biljettpriser. Alternativt hotas kollektivtrafiken av kraftiga nerskärningar för att regionen ska klara sin ekonomi. Det kommer inte att lyfta kollektivtrafiken på Gotland från dess jumboplacering på Svensk Kollektivtrafiks kollektivtrafikbarometer.

”Gotländsk bussupphandling blir jättedyr”

Ett femtiotal nya gasbussar på ett treårigt trafikavtal är vad Region Gotland kräver i sin nya upphandling av busstrafiken på Gotland. Samma år som den nya trafiken startar inleder regionen nästa upphandling av busstrafiken. ”Det handlar om otroliga investeringar och kommer att bli jättedyrt för Region Gotland”, varnar samverkansbolaget Gotlandsbuss´ vd Göran Hult i Gotlands Allehanda. ”Anbudsgivaren får göra en analys och ta en affärsrisk med vetskapen att det kommer en lång avtalsperiod i nästa upphandling”, säger regionens projektledare för upphandlingen, Birgitta Lidman.

Kinesisk framryckning i Norden när bussföretag sätter in fler elbussar än begärt

Det finska bussföretaget Pohjolan Liikenne, som ägs av det statliga finska järnvägsbolaget, gör nu en rejäl satsning på elbussar i Helsingforsområdet. Bussföretaget vann en upphandling där Helsingforsregionens Lokaltrafik (HSL) krävde fem elbussar. Men Pohjolan Liikenne bjöd på ytterligare 25 i två olika paket. För den kinesiska busstillverkaren Yutong innebär det att man gör en stark inbrytning på ännu en nordisk marknad.

Elbussar till Skellefteå blir rättslig fråga

Vilka elbussar som kommunägda Skellefteå Buss ska köpa blir en rättslig fråga. Busstillverkaren Hybricon meddelar idag att Skellefteå Buss har fått in ett överklagande av tilldelningsbeslutet i affären där den Umeåbaserade elbusstillverkaren utsågs att leverera sex 12-meters elbussar till det kommunägda bussföretaget.

SL siktar på minskad upphandlingspuckel

De närmaste fyra åren kommer mycket stora delar av all regional och lokal busstrafik i landet att upphandlas. Det innebär stora utmaningar för alla inblandade parter. Bussleverantörer som bussmagasinet talat med varnar för att man kommer att ha svårt att klara de stora toppar på efterfrågan på nya bussar som blir följden. Även för stora operatörer är det svårt att ha kapacitet att delta i konkurrensen om alla de upphandlingar som man skulle tävla om vid en jämnare fördelning i tid av upphandlingarna. Inför framtiden vill SL nu minska pucklarna.

”Bussföretagen bortser från unika förutsättningar”

Sveriges Bussföretag väljer att bortse från att varje upphandling har unika förutsättningar. Redan i dag upphandlas kollektivtrafiken på ett väl genomtänkt sätt. Det skriver Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius i Dagens Samhälle med anledning av en tidigare debattartikel i tidningen där Sveriges Bussföretags vice vd Anna Grönlund manar till bättre upphandlingar med ”färre särkrav, bejakande av innovativ teknik och ett medvetet val av kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar.”

Marknaden lyfts ur den svarta lådan – smörgåsbord vid upphandlingar

Modellavtalen i svensk kollektivtrafik används inte alls så brett att man skulle kunna klassa dem som standard. Upphandlare av kollektivtrafik väljer och vrakar istället ur modellavtalen som ett bättre smörgåsbord. Det skriver Stig Westerdahl i den här artikeln. Han är docent i företagsekonomi vid K2, Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund. Forskare där slår nu ett slag för ett alternativt sätt att studera hur marknaderna för kollektiva buss- och tågtransporter fungerar i Sverige.

Göteborg får kritik för olaglig direktupphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiserar Göteborgs stad för att ha gjort en olaglig direktupphandling av serviceresor. Göteborg har förhandlat med ett företag och sedan skrivit kontrakt med ett företag som inte ens deltog i upphandlingen från början, säger kommissionen.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)