Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘upphandlingar’

MTR:s saga i Sverige är slut

Hongkongägda MTR försvinner ur Sverige. Efter att ha petats från pendeltågstrafiken i Stockholm, förlorat tunnelbaneupphandlingen, sålt MTRX till VR Sverige slås nu sista spiken i MTR:s svenska kista. Från den 16 juni tar Transdev över den regiontågstrafik som MTR kört i Mellansverige, Mälartågen, på uppdrag av Mälardalstrafik. Avtalet omfattar Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer. Avtalstiden är två år.

Forskare: Bättre kollektivtrafik om upphandlingar följs upp bättre

Uppföljningen av upphandlingar när det gäller kollektivtrafik behöver bli bättre. De uppföljningar som finns har varit för begränsade och kortsiktiga. Det konstateras i en forskningsrapport som har kommit till på uppdrag av Konkurrensverket. Rapporten har skrivits av forskaren Roger Pyddoke vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Han pekar bland annat på att dagens resandeincitament i trafikavtalen inte har haft någon större effekt, kvalitetsincitament har osäker effekt och samverkan mellan parterna endast har liten effekt på resandet.

Rättstvist om upphandling gjorde busstrafik 840 miljoner dyrare

SL i Storstockholm genomför just nu historiskt stora nedskärningar av kollektivtrafiken. Samtidigt betalar SL 840 miljoner extra under knappt två år för busstrafiken i Nacka, Värmdö, Södertörn och Söderort. Det är pengar som gott och väl skulle ha täckt de besparingar som SL räknar med att nå genom nedskärningarna. Det rapporterar lokaltidningen Mitti som har granskat SL:s stora upphandling 2021 och vad Keolis´ överklagande av denna har kostat.

Gotlandsbolaget går vidare med snabbgående katamaran

Gotlandsbolaget har beslutat att gå vidare med sina planer på en snabbgående katamaran för Gotlandstrafiken. Bolaget räknar med att med katamaranen kunna stärka sina möjligheter att vinna den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken. ”Men även om vi inte vinner kan en katamaran köra konkurrerande trafik under delar av året”, säger Destination Gotlands vd Marcus Risberg. 2027 ska den nya katamaranen vara klar för trafik.

T-baneupphandlingen: ”Så här ska det inte gå till – kostar stockholmarna två miljarder extra”

Det är upplagt för den troligen största rättsliga striden någonsin kring en upphandling av kollektivtrafik i Sverige. ”Så här ska inte en offentlig upphandling fungera. Genom att diskvalificera tre av fyra anbud valde Region Stockholm och Trafikförvaltningen (SL) att inte utsätta upphandlingen för konkurrens. I stället väljer Region Stockholm att betala 2 miljarder kronor extra samtidigt som man kämpar med miljardunderskott.” Det säger Jan Kilström, vd för Keolis Centraleuropa och tidigare vd för Keolis Sverige. Keolis har begärt överprövning av den uppmärksammade upphandlingen av tunnelbanan i Stockholm – den största icke-militära upphandlingen i världen i år.

Nya rekommendationer om index för serviceresor

Nu kommer nya branschrekommendationer för serviceresor. De nya rekommendationerna gäller bland annat färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, anropsstyrd trafik samt skolskjuts om inte körs med buss. Rekommendationerna ersätter tidigare Taxiindex och innehåller både ett övergångsavtal och ett helt nytt index för kommande upphandlingar. Parterna har arbetat fram en helt ny indexkorg för serviceresor, alltså hur olika kostnader ska vägas mot varandra i trafikavtalen. Rekommendationerna har tagits fram av branschens gemensamma indexråd där Sveriges Bussföretag, Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen ingår.

KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men ibland även med utblick till andra världsdelar. Denna gång: Starkt år för kinesisk bussexport; Order på bränslecellsbussar tickar in hos Solaris; Snart bara el i Köpenhamn.

Klart: SL:s jätteupphandling överklagas

Den av flera aktörer hårt kritiserade upphandlingen av tunnelbanetrafiken i Stockholm överklagas. Det är Keolis som hos Förvaltningsrätten i Stockholm har begärt att upphandlingen överprövas. Upphandlingen är värd cirka 40 miljarder kronor under den elvaåriga avtalstiden och tre av de fyra anbudsgivarna underkändes av SL.

SL:s jätteupphandling får skarp kritik

Jätteupphandlingen av tunnelbanetrafiken i Storstockholm förra veckan får skarp kritik från branschorganisationen Tågföretagen. Kritiken gäller inte bara själva upphandlingen. Företagen säger sig också se en oroande trend i upphandlingar av kollektivtrafik, med en hårdare kommunikation mellan beställarna och operatörerna, fler överklaganden och att tunnelbaneupphandlingen skickar fel signaler till hela kollektivtrafikbranschen i Sverige.

Östergötland: Storslam för taxiföretag och nytt bolag på spåren

Trafik med 323 fordon. Det blev storslam för taxiföretget Vikbolandets Taxi 160000 när Östgöttrafiken på måndagen avgjorde sin upphandling av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i taxiregistrerade fordon i Östergötland. Företaget vann samtliga tio anbudspaket. Samtidigt avgjorde Östgötatrafiken upphandlingen av regiontågstrafiken i Östergötland, Östgötapendeln. Där tar Transdev över från VR Sverige.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)