Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘upphandlingar’

Miljonkrav för otillåten direktupphandling av sjukresor

Konkurrensverket kräver kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Din Tur, på en miljon kronor i böter för en otillåten direktupphandling. Anledningen är att Din Tur förlängde ett avtal för sjukresor och annan särskild kollektivtrafik i Sollefteå utan upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Nobina vann dansk upphandling

Bussoperatören Nobina har vunnit en dansk upphandling av busstrafik. Det är Movia, som är huvudman för busstrafiken i Köpenhamnsregionen, som har tilldelat Nobina ett kontrakt på busstrafik i Roskildeområdet. Kontraktet är en del av en större upphandling som Movia har gjort och omfattar trafik med totalt 21 nya bussar till ett värde om ca 300 miljoner danska kronor under kontraktsperioden.

Ny version av Buss 2014

De båda branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en ny version av Buss 2014. Det är ett dokument som är tänkt att användas som standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige. Buss 2014 tar upp funktionskrav som branschen gemensamt har enats om är av intresse för resenärerna.

Fler elbussar i Göteborg – elbussar snart i alla upphandlingar i väst

Från år 2020 kommer tysta och rena elbussar att finnas med som en del i samtliga upphandlingar av stadstrafik som görs av Västtrafik. Ett tjugotal eldrivna bussar ingår i planerna de närmaste åren. Det är innebörden i en avsiktsförklaring från Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad. Avsiktsförklaringen innebär att de tre parterna vill snabba på övergången till eldrivna bussar i Göteborgs stadstrafik. Man menar att eldrivna bussar är tysta och utsläppsfria och minskar problem med buller och dålig luftkvalitet.

Nobina vinner i Helsingfors

Bussoperatören Nobina har vunnit en upphandling av busstrafik i Helsingfors. Företaget har fått förnyat förtroende av Helsingforsregionens trafik, HRT att utveckla och driva busstrafiken i den finska huvudstadsregionen. Det totala värdet av kontrakten beräknas till 570 miljoner kronor över avtalstiden som är 7 kontra 1 år, med möjlighet till 3 respektive 1 års förlängning.

”Olagligt tilläggsavtal av kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland”

Din Tur, det vill säga kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland får hård kritik från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden. Myndigheten kritiseras för att ett olagligt tilläggsavtal tillåta ett privat transportörsföretag att smyghöja ersättningen för sjuktransporter.

Kommande trafikupphandlingar kartlagda

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har genom sitt nätverk UPNÄT kartlagt de planerade upphandlingarna av kollektivtrafik i Sverige. Sammanställningen sträcker sig fram till och med år 2022.

Elektriska expresser upphandlas i Helsingborg

Skånetrafiken har nu inlett upphandlingen av stadsbusstrafiken i Helsingborg. Upphandlingen omfattar bland annat den första HelsingborgsExpressen, en BRT-liknande stadsexpress so ska köras med elbussar och börja trafikeras i juni 2019. 100 procent grön el ska användas. En andra, eldriven HelsingborgsExpress ska följa 2023.

Snart klart med snabbupphandling i Värmland

I slutet av månaden kommer Värmlandstrafik att vara klar med upphandlingen av större delen av servicetrafiken i Värmland. Upphandlingen görs i expressfart sedan Keolis hoppat av sitt femåriga avtal med Värmlandstrafik efter bara ett år. Den 22 december ska nya entreprenörer börja köra de 85 procent av servicetrafiken som Keolis svarar för idag.

Stoppad skolskjutsupphandling skapar tidspress

En rad buss- och taxibolag i Kronoberg börjar bli pressade av att tiden går. I juni avgjorde Länstrafiken Kronoberg en stor skolskjuts- och servicereseupphandling som omfattade mer än 250 fordon. Men nu har upphandlingen stoppats medan tiden fram till trafikstart börjar bli knapp.

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)