Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘upphandlingar’

Kommun bötfälls för ändrade ålderskrav på skolbussar

Tibro kommun krävs av Konkurrensverket på 1,9 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Anledningen är att kommunen skrev ett tilläggsavtal med en upphandlad leverantör av skolskjuts. Leverantören fick där dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Enligt Konkurrensverket innebar det en otillåten ändring av det ursprungliga kontraktet. Därmed blev ändringen en otillåten direktupphandling.

Stora busstillverkare kan stängas ute vid SL-upphandling

En rad elbusstillverkare kan stängas ute från att leverera bussar till trafikföretag som kör åt SL i Stockholm. I de tre stora upphandlingar av busstrafik som SL inledde under april har SL höjt de tidigare kraven på social hållbarhet, även i produktionskedjan för bussarna. Inte enbart kinesiska tillverkare, utan också bland andra Volvo Bussar hamnar då på listan över förbjudna tillverkare, skriver lokaltidningen Mitti som har tagit del av SL:s upphandlingskrav.

Samtrans vinner i Järfälla

Samtrans Omsorgsresor, som ingår i Nobina Care, har vunnit Järfälla kommuns upphandling av skolskjuts och turbundna resor i kommunen som ligger nordväst om Stockholm. Samtrans har kört skolskjus i kommunen sedan 2020. Det nya avtalet omfattar cirka 50 fordon och startar den 1 juli i år.

Livslängd för elbussar påverkar trafikavtal och kostnader

Elektrifieringen av busstrafiken ändrar förutsättningarna för upphandlad busstrafik. Inte minst när det gäller ekonomin. Det slås fast i en ny rapport från Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik. ”Investeringarna är dyrare men driften är billigare. För att hämta hem de besparingarna måste bussarna leva längre än tidigare”, säger Mikael Olsson, ordförande i kollektivtrafikens avtalskommitté.

”Stort utrymme för direkttilldelning av trafikavtal”

Det finns ett betydligt större utrymme för att direkttilldela avtal som gäller kollektivtrafik än vad som vanligtvis gäller vid allmänna upphandlingar. Det konstaterar Konkurrensverket i ett aktuellt beslut.

Klart för Mohlins i Hälsingland

Det är nu klart att det blir Mohlins Bussar som från juni 2025 får i uppdrag av X-trafik att driva regiontrafiken i Hälsingland. I upphandlingen av trafiken tilldelades Mohlins Bussar trafiken, men tvåan i upphandlingen, VR Sverige, begärde hos förvaltningsrätten i Falun att upphandlingen skulle överprövas men fick inte gehör hos domstolen. Upphandlingen innebär också en stor satsning på elbussar.

Flexbuss vinner skolskjutsupphandling

Flexbuss, som ingår i Go-Ahead Group, har vunnit en upphandling av skolskjuts som Vaggeryds kommun har genomfört. Trafiken omfattar totalt femton fordon med trafikstart i juli 2025 och trafikstart månaden efter.

Alla anbud i SL:s mångmiljardupphandling

Fyra trafikföretag konkurrerade om de två trafikavtal (Handen-Nynäshamn samt Tyresö) där politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm fattade tilldelningsbeslut på onsdagen och som vi tidigare rapporterat om . Upphandlingen gällde ett sammanlagt värde på åtminstone 10,5 miljarder kronor under en tioårsperiod. Inget företag fick vinna mer än ett av avtalspaketen. Prisskillnaden mellan högsta och lägsta bud var stor, i synnerhet när det gäller trafiken i Handen Nynäshamn. Bussmagasinet har prislappen för samtliga anbud.

VR Sverige och Nobina vinnare i stor SL-upphandling

Nobina och VR Sverige står som vinnare i den stora upphandling av busstrafik som politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm avgjorde på onsdagseftermiddagen. Nobina ska köra busstrafiken i Handen och Nynäshamn medan VR Sverige tilldelas trafiken i Tyresö. Trafikstart för de båda avtalen är i juni nästa år.

Mer men snabbare i domstol om upphandlingar

Många fler offentliga upphandlingar hamnade i fjol i domstol, men samtidigt blev domstolarnas handläggningstid kortare. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. Antalet mål om överprövningar i förvaltningsdomstolarna ökade under 2023 med 17 procent jämfört med 2022 till 3 942. Samtidigt minskade den genomsnittliga handlingsläggningstiden med 0,7 månader till 1,8 månader. I knappt en tiondel av fallen gick domstolen på samma linje som leverantören. Statistiken gäller alla överprövningar av offentliga upphandlingar. Buss-. och kollektivtrafik utgör bara en liten del av dessa.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)