Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘vänsterpartiet’

V-förslag: Satsning på elbussar och ökat stöd till kollektivtrafiken

En rejäl höjning av elbusspremien för att stimulera en stor satsning på elbussar och ett kraftigt ökat coronastöd till kollektivtrafiken. Det föreslår Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott, i en interpellation till infrastrukturminster Tomas Eneroth (S). Där tar Jens Holm upp att hälften av kollektivtrafikens resenärer har försvunnit under pandemin och presenterar förslag på vad han anser behövs för en hållbar återstart av kollektivtrafiken.

Elbussar och satsning på kollektivtrafik i riksdagsmotioner

Flera riksdagsmotioner tar upp buss- och kollektivtrafiken. Det står klart sedan den allmänna motionstiden i riksdagen avslutades på tisdagen – alltså den tid då riksdagsledamöterna kan lämna in förslag för riksdagen att ta ställning till. Flera av motionerna tar upp frågor som berör hela transportsektorn, men en rad förslag som berör buss- och kollektivtrafiken finns också i motionsfloden.

Nya miljarder i coronakompensation till trafikföretag – i Danmark

Medan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige fortsatt efterlyser ökat statligt stöd till kollektivtrafiken i spåren av covid-19-pandemin går Danmark före. På söndagen meddelade det danska transportministeriet att man kommer att kompensera dansk kollektivtrafik med ytterligare cirka två miljarder danska kronor (cirka 2,8 miljarder SEK) utöver vad regeringen tidigare har ställt upp med. Redan den 17 juni garanterade den danska regeringen trafikselskabene (motsvarar våra regionala kollektivtrafikmyndigheter) full kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin.

V-krav: Ytterligare sex miljarder till kollektivtrafiken

Vänsterpartiet vill att regeringen ska skjuta till ytterligare sex miljarder kronor till kollektivtrafiken. Syftet är att mildra effekterna av covid-19-pandemin, rapporterar Ekoredaktionen vid Sveriges Radio.

(V) vill lägga miljarder på kollektivtrafiken

Vänsterpartiet vill satsa sex miljarder ur statskassan på fria resor för unga och på andra satsningar i kollektivtrafiken. Det presenterar partiet i sitt förslag till höstbudget. I årets budget som röstades igenom i höstas av M, KD och SD togs bland annat de gratis sommarlovskorten för barn och unga bort. I vårbudgeten återinfördes inte de fria resorna av S-regeringen.

Klart idag för fria sommarresor för ungdomar

Regeringen klubbade på torsdagens regeringssammanträde förordningen om att skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet kan få möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Totalt läggs 350 miljoner kronor per år under 2018–2020. Om ungdomarna verkligen får fria resor beslutas på regional nivå.

Fria kollektivresor för sommarlovslediga ungdomar

Från nästa år blir det avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för sommarlovslediga skolungdomar i hela landet. Omkring 690 000 ungdomar berörs av förändringen som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Kostnaden för reformen landar på 350 miljoner kronor om året under åren 2018 – 2020.

Hård kritik mot regeringens landsbygdssatsning: ”Sluta straffbeskatta kollektivtrafiken”

Uppgörelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om att till avsätta 200 miljoner nästa år och 850 miljoner totalt under de närmaste åren till kollektivtrafik sågas av trafiklandstingsrådet i Stockholms län, Kritoffer Tamsons(M). Tamsons kallar regerings satsning för ett busslotteri som inte är någon satsning på landsbygden. Istället vill Tamsons att momsen på kollektivtrafiken avskaffas.

850 miljoner till kollektivtrafik på landsbygden

Regeringen och Vänsterpartiet har enats om att kollektivtrafiken på landsbygden ska få ett tillskott på 850 miljoner kronor fram till och med 2019. Exakt vilka investeringar som ska göras slås inte fast i budgetförslaget. Människor som bor i de berörda orterna själva ska få föreslå vilka insatser de behöver, rapporterar TT.

Ingen taxehöjning i Stockholms län

Det blir inget av den hett omdebatterade taxehöjningen i kollektivtrafiken i Stockholms län. Den av alliansen föreslagna höjningen av SL-kortet med en hundralapp från dagens 790 kronor röstades på tisdagskvällen ner i Stockholms läns landsting av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med stöd av Sverigedemokraterna.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)