Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘vänsterpartiet’

V, M och KD eniga om miljardstöd till kollektivtrafiken

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kom på tisdagen överens om en miljardsatsning på stöd till kollektivtrafiken. Stödet uppgår till minst 2,5 miljarder kronor och ska gå till kollektivtrafiken redan i år. Exakt hur de kommer att användas avgörs av regionerna som ansvarar för kollektivtrafiken. Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik samt för SL samt trafikregionråd i Region Stockholm, välkomnar uppgörelsen. ”Nu får vi fast mark under fötterna och kan minska risken för underskott, neddragningar och höjda biljettpriser”, säger han i en kommentar till överenskommelsen.

Elbussar, fordonsskatt och omkörningsförbud i rekordstor motionsflod

En rad frågor som gäller buss- och kollektivtrafiken tas upp i de rekordmånga motioner, alltså förslag, som riksdagens ledamöter har lämnat in till höstriksdagen. Den allmänna motionstiden löpte ut på tisdagseftermiddagen. En hastig granskning visar att ordet kollektivtrafik förekommer 169 gånger och ordet buss 94 gånger i riksdagsledamöternas totalt 4 150 motioner. Flera av de förslag som finns i floden av motioner har en stor betydelse för bussbranschen. Bussföretagens Anna Grönlund uppskattar riksdagsledamöternas intresse för branschens frågor.

Flexibla biljettsystem efterlyses i Storstockholm

I kölvattnet av covid-19-pandemin och det minskade resandet med kollektivtrafiken börjar politiker från olika partier att efterlysa flexiblare biljetter för att locka tillbaka resenärer. Östgötatrafiken var nyligen först i landet med att införa ett takpris för resor där kunden blippade sitt betalkort på stadsbussarna och i ett seminarium som analysföretaget Urbanet nyligen höll betonades behovet av nya, flexibla biljettlösningar. I Region Stockholm, där SL står för mer än hälften av landets resor i kollektivtrafiken, efterlyser nu politiker från vänster till höger flexiblare biljetter.

V-förslag: Satsning på elbussar och ökat stöd till kollektivtrafiken

En rejäl höjning av elbusspremien för att stimulera en stor satsning på elbussar och ett kraftigt ökat coronastöd till kollektivtrafiken. Det föreslår Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott, i en interpellation till infrastrukturminster Tomas Eneroth (S). Där tar Jens Holm upp att hälften av kollektivtrafikens resenärer har försvunnit under pandemin och presenterar förslag på vad han anser behövs för en hållbar återstart av kollektivtrafiken.

Elbussar och satsning på kollektivtrafik i riksdagsmotioner

Flera riksdagsmotioner tar upp buss- och kollektivtrafiken. Det står klart sedan den allmänna motionstiden i riksdagen avslutades på tisdagen – alltså den tid då riksdagsledamöterna kan lämna in förslag för riksdagen att ta ställning till. Flera av motionerna tar upp frågor som berör hela transportsektorn, men en rad förslag som berör buss- och kollektivtrafiken finns också i motionsfloden.

Nya miljarder i coronakompensation till trafikföretag – i Danmark

Medan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige fortsatt efterlyser ökat statligt stöd till kollektivtrafiken i spåren av covid-19-pandemin går Danmark före. På söndagen meddelade det danska transportministeriet att man kommer att kompensera dansk kollektivtrafik med ytterligare cirka två miljarder danska kronor (cirka 2,8 miljarder SEK) utöver vad regeringen tidigare har ställt upp med. Redan den 17 juni garanterade den danska regeringen trafikselskabene (motsvarar våra regionala kollektivtrafikmyndigheter) full kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin.

V-krav: Ytterligare sex miljarder till kollektivtrafiken

Vänsterpartiet vill att regeringen ska skjuta till ytterligare sex miljarder kronor till kollektivtrafiken. Syftet är att mildra effekterna av covid-19-pandemin, rapporterar Ekoredaktionen vid Sveriges Radio.

(V) vill lägga miljarder på kollektivtrafiken

Vänsterpartiet vill satsa sex miljarder ur statskassan på fria resor för unga och på andra satsningar i kollektivtrafiken. Det presenterar partiet i sitt förslag till höstbudget. I årets budget som röstades igenom i höstas av M, KD och SD togs bland annat de gratis sommarlovskorten för barn och unga bort. I vårbudgeten återinfördes inte de fria resorna av S-regeringen.

Klart idag för fria sommarresor för ungdomar

Regeringen klubbade på torsdagens regeringssammanträde förordningen om att skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet kan få möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Totalt läggs 350 miljoner kronor per år under 2018–2020. Om ungdomarna verkligen får fria resor beslutas på regional nivå.

Fria kollektivresor för sommarlovslediga ungdomar

Från nästa år blir det avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för sommarlovslediga skolungdomar i hela landet. Omkring 690 000 ungdomar berörs av förändringen som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Kostnaden för reformen landar på 350 miljoner kronor om året under åren 2018 – 2020.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)