Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västmanland’

Västmanland: Blipp för resor i hela länet

Sedan drygt ett år har resenärer med kollektivtrafiken i Västmanland, VL, kunnat blippa sitt betalkort för att köpa en enkelbiljett giltig inom en kommun. Nu blir det möjligt att köpa även länsbiljetter på det sättet. Men bara om man har ett betalkort från Mastercard eller Visa.

Varning för minskad kollektivtrafik på grund av smittspridning (uppdaterad)

Den ökade smittspridningen av covid-19 kan inom kort påverka busstrafiken och serviceresorna i Västmanland, varnar regionen. Frånvaron bland förarna och övrig personal är hög och Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland ser en risk i att det kan komma att bli värre i takt med att smittan ökar.

Varje kommun sin egen zon

Varje kommun i Västmanland blir den 30 januari en egen zon i VL:s kollektivtrafik. Dessutom införs en länszon som omfattar hela Västmanlands län, samtidigt som VL inför en helt ny 24-timmarsbiljett som kommer att finnas med både kommun- och länsgiltighet.

Busstrafiken i Västmanland skärs ner

VL, det vill säga kollektivtrafiken i Region Västmanland, skärs ner från den 14 april. Bakgrunden är att antalet resor med VL:s bussar har kraftigt minskat de senaste veckorna som en följd av covid-19-pandemin. Enligt VL innebär nerdragningen att busstrafiken glesas ut där det är möjligt, men samtidigt säkrar man att människor kan ta sig till och från sina arbeten och skolor. Utbudet är enligt VL även anpassat för att undvika risken för trängsel.

Fördubblat bussresande i Västerås

Resandet med stadsbussarna i Västerås har i det närmaste fördubblats på fem år och ökat från drygt sex miljoner resor om året till nästan tolv miljoner, rapporterar Sveriges Radio P4 Västmanland. Grunden för fördubblingen är en lyckad satsning på busstrafiken som gjordes år 2013.

”Risk att bussföretag tvingas lägga ner i Örebro län”

Det finns en klar risk att bussföretag tvingas att lägga ner om region Örebro län ska köra kollektivtrafik i egen regi. Det kommer att slå mot små familjeföretag. Idrottsklubbar, pensionärsföreningar och turistnäring kommer att drabbas därför att turist- och beställningstrafik försvinner eftersom många kör både sådan trafik och upphandlad trafik och inte klarar ekonomiskt att bara stå på ett ben. Det varnar företrädare för bussbranschen i Örebro län.

Säkerhetsbälten i bussar kollas i Västmanland

Rutinerna för felanmälningar som gäller säkerheten ska gås igenom och samtliga säkerhetsbälten i bussarna ska kollas. Det har VL/Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland beslutat sedan Vestmanlands Läns Tidning (VLT) på måndagen slog larm om att en del av landsbygdsbussarna i Västmanland har bälten som inte fungerar tillfredsställande. Enligt tidningen har operatören, Västerås Lokaltrafik, inte åtgärdat bältena trots många felamnmälningar.

Västmanland i topp med nöjda kunder

VL, som svarar för kollektivtrafiken i Västmanland, toppar för första gången Kollektivtrafikbarometerns nöjd kundindex. 78 procent av resenärerna i Västmanland säger vara nöjda med kollektivtrafiken i länet. Det visar en ny sammanställning ur Kollektivtrafikbarometern; den branschgemensamma kundundersökningen som genomförs kontinuerligt över året och som mäter resvanor.

Bättre i Västmanland när mörkret faller

När kvällarna blir mörkare och dagarna kortare kommer det att bli enklare att åka buss i Västmanland. Då utökar VL, Västmanlands Lokaltrafik, trafikutbudet på flera linjer under kvällar och på nätterna fredag–lördag.

Skolskjutsfnurra i Västmanland

Det har blivit en fnurra på tråden mellan Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län och Västmanlands Lokaltrafik (VL) å ena sidan och Skinnskattebergs kommun å den andra. Det har lett till att Skinnskattebergs kommun har sagt upp skolskjutsavtalet med kollektivtrafikmyndigheten, främst med hänvisning till brister i säkerheten.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)