Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘X-trafik’

Felaktig biogas vållar busskaos i Gävle

Stadsbusstrafiken i Gävle samt busstrafiken till Sandviken drabbades på onsdagsmorgonen av stora störningar. Endast tolv av de 46 stadsbussarna i Gävle gick att starta och mängder av turer har ställts in. Problemet omfattar alla linjer i den stadsbusstrafik som Vy Buss kör i Gävle. Undantaget är en linje som körs med elbussar. Orsaken till busskaoset är att det kommunala biogasföretaget Ekogas har levererat felaktig biogas till bussdepån i Gävle.

Största Solarisordern på vätgasbussar

Busstillverkaren Solaris har fått sin hittills största order på bränslecellsdrivna vätgasbussar. Det är lokaltrafiken i den polska staden Poznan, MPK Poznan, som har beställt 25 bränslecellsbussar från Solaris. Upphandlingen gällde ursprungligen 15 bussar, men trafikföretaget valde att direkt utnyttja en option på ytterligare tio bussar. Samtliga bussar ska levereras under andra halvåret 2023.

Transdev väljer BYD till Gästrikland

Det blir den kinesiska busstillverkaren BYD som får leverera de nya elbussarna till Transdev i Gästrikland. Efter en upphandlingsprocess präglad av rättsliga turer och underkända anbud blev det nyligen klart att Transdev får fortsätta att köra regiontrafiken i Gästrikland samt stadstrafiken i Sandviken på uppdrag av X-trafik.

Klart för Transdev i Gästrikland

Efter åtskilliga rättsliga turer är nu upphandlingen av den regionala busstrafiken i Gästrikland klar. Det innebär att Transdev Sverige får fortsätta att driva trafiken på uppdrag av X-trafik och Region Gävleborg. Trafikavtalet löper på tio år från december 2023. I avtalet ingår även stadstrafiken i Sandviken, däremot inte stadstrafiken i Gävle som körs av Vy Buss.

Storförlust hotar i Gävleborg

De ökade drivmedelskostnaderna gör att kollektivtrafiken i Gävleborg är på väg mot ett kraftigt underskott. Hållbarhetsnämnden i regionen har ansvaret för kollektivtrafiken och räknar med ett underskott på 57 miljoner kronor i år, skriver Ljusdals-Posten.

Region Gävleborg vann upphandlingstvist med Vy Buss, Keolis och Bergkvarabus

Region Gävleborg/X-trafik har vunnit tvisten om den uppmärksammade upphandlingen av busstrafiken i Gävleborg. På onsdagen kom tre domar från förvaltningsrätten i Falun. Såväl Vy Buss som Keolis och Bergkvarabuss får nej till en överprövning av regionens tilldelningsbeslut från i oktober. Upphandlingen gällde busstrafiken i Gävleborg inklusive stadsbusstrafiken i Sandviken, men inte stadsbussarna i Gävle. Om förvaltningsrättens domar står sig får Transdev hela den upphandlade trafiken.

500 får resa utan att betala

X-trafik, som svarar för kollektivtrafiken i Region Gävleborg, återkommer med sin framgångsrika prova-på-kampanj. Det innebär att 500 vanebilister erbjuds chansen att resa avgiftsfritt med X-trafik under 21 dagar. Syftet med kampanjen är att få fler länsinvånare att prova på och upptäcka fördelarna med att resa kollektivt.

Fria resor för flyktingar i allt fler regioner

Allt fler regioner i Sverige erbjuder nu flyktingar från Ukraina fria resor med kollektivtrafiken. Till de regioner som nu anslutit sig till dem som redan erbjuder fria resor hör Region Värmland och Region Gävleborg.

Tankar Sandvikens vätgasbussar och blir störst i landet

Det blir företaget Hynion som ska förse de vätgasdrivna bränslecellsbussarna i Sandviken med vätgas. Företaget ska samtidigt ta över Lindes vätgastankstation i Sandviken för att leverera vätgas till både bussar och bilar. I och med detta blir Hynion landets största leverantör av vätgas till fordon och har tre stationer.

Snart är alla framdörrar stängda (uppdaterad)

Blekingetrafiken, X-trafik, Hallandstrafiken… På onsdagseftermiddagen och kvällen beslutade allt fler trafikhuvudmän att stänga framdörrarna på bussar i kollektivtrafik. Från och med 14 januari stängs således  tillfälligt de främre dörrarna på alla bussar hos Blekingetrafiken. Beslutet gäller preliminärt fram till och med den 31 januari.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)