Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘X2AB’

Förra fördubblingschefen blir konsult för offentlig sektor

Charlotte Wäreborn, tidigare vd för bland annat Svensk Kollektivtrafik och det kontroversiella ”fördubblingsbolaget” X2AB blir konsult med inriktning på offentlig sektor på konsultföretaget Effect Management. Företaget har kontor i Karlstad och Stockholm

Klart med sammanslagning X2AB och Samtrafiken – X2AB:s verksamhet avvecklas

Det så kallade fördubblingsbolaget X2AB:s verksamhet och Samtrafiken slås samman från och med den 1 maj 2015. Då tar Samtrafiken över den utvecklingsverksamhet som X2AB byggt upp under drygt tre års tid. Syftet är enligt ägarna att tillvarata styrkorna i båda organisationerna och därigenom skapa förutsättningar för en fortsatt offensiv branschgemensam utvecklingsverksamhet. I samband med övertagandet kommer X2AB att avvecklas. Samtrafiken tar över X2AB:s medarbetare förutom vd:n Charlotte Wäreborn Schultz.

SL-chefen stängs av efter att ha gripits av polis

Anders Lindström, vd för SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) och chef för trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har tills vidare stängts av från sin tjänst. Beslutet har fattats av landstingsdirektören Toivo Heinsoo.

Unikt samarbete för nya betallösningar för kollektivtrafik

Den tekniska utvecklingen öppnar nu för helt nya möjligheter till flexibla, smarta betallösningar i kollektivtrafiken. Kontokortsföretaget MasterCard och IT-företaget Cubic Transportation Systems gör nu gemensam sak för att erbjuda kollektivtrafikföretag över hela världen nya, digitala betallösningar. På Mobile World Congress, som just nu pågår i Barcelona, lanserade de två företagen på måndagen ett partnerskap för betallösningar och information i kollektivtrafiken.

Förlängd tid för upphandlingsböter utreds

Branschens ”fördubblingsbolag”, X2AB, räddades nyligen av gonggongen från att krävas på böter för att ha ägnat sig åt otillåtna direktupphandlingar. Anmälan till Konkurrensverket kom in alltför sent för att verket skulle kunna gå till domstol och kräva så kallad upphandlingsskadeavgift av X2AB. Preskriptionstiden hade gått ut. Nu vill regeringen utreda en fördubbling av preskriptionstiden för otillåtna direktupphandlingar.

Konkurrensverket: Vi friskriver inte X2AB

Konkurrensverket friskriver inte X2AB, utan kan komma igen. Anledningen till att verket på torsdagen beslutade sig för att avskriva granskningen av det så kallade fördubblingsbolaget var att de avtal som X2AB hade skrivit med ett antal konsulter och andra leverantörer var för gamla för att Konkurrensverket skulle kunna gå till domstol och kräva X2AB på böter, det vill säga upphandlingsskadeavgift, uppger Konkurrensverket. Det är inte detsamma som att X2AB är oskyldigt påpekar verket. Det har nu också framkommit att inte ens delägare i X2AB kände till att verket intresserade sig för X2AB:s sätt att sköta sina upphandlingar.

Oklarheter, dubbla budskap och mörker kring X2AB och Konkurrensverket

När Konkurrensverket på torsdagen avskrev sin granskning av fördubblingsbolaget X2AB gjorde man det på felaktiga grunder, kan bussmagasinet.se avslöja. Verket köpte X2AB:s uppgifter till myndigheten utan att ifrågasätta dem eller göra någon närmare granskning. Därför fick man en felaktig bild av hur X2AB:s ägarförhållanden såg ut när många av de avtal som X2AB har skrevs. Dessutom framträder en allt tydligare bild av att X2AB har mörkat om Konkurrensverkets intresse för företaget innan Samtrafikens bolagsstämma beslutade att inleda en köpeprocess av X2AB. X2AB ger också olika bilder av sig själv när det gäller upphandlingar och vilka regler man följer.

Konkurrensverket avskriver anmälan mot X2AB

Konkurrensverket beslutade strax efter lunch på torsdagen att avskriva anmälan mot det så kallade fördubblingsbolaget, X2AB. Verket ville först undersöka om X2AB bryter mot gällande upphandlingsregler i sitt arbete med att utveckla system för biljettering och realtidsinformation. Verket begärde att få svar från X2AB senast den 28 november men fick det en dag senare.

Samtrafiken köper fördubblingsbolaget

På måndagen blev det klart att Samtrafiken i Sverige köper det så kallade fördubblingsbolaget, X2AB. Affären klubbades vid bolagsstämmor i såväl Samtrafiken som X2AB på måndagsförmiddagen.

Ägarfiasko och dålig ekonomi i fördubblingsbolaget

Ägarna till det så kallade fördubblingsbolaget, X2AB, är på väg att tvinga Samtrafiken att köpa X2AB. Affären ska pressas igenom på Samtrafikens ordinarie bolagsstämma. Samtidigt kommer stora delar av Samtrafikens nuvarande styrelse att bytas ut. Några av storföretagen och de största regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer att ytterligare stärka sin position under former som andra i branschen beskriver som ”närmast kuppartade”.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)