Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Busslink’

HD nobbar Keolis överklagan

Högsta Domstolen kommer inte att ta upp Keolis överklagande när det gäller tvisten om den skandalomsusade upphandlingen 2010 av regionbusstrafiken i Uppsala län. Upphandlingen havererade totalt när det framkom att en chefstjänsteman på Upplands Lokaltrafik, UL, hade läckt sekretessbelagda uppgifter till en annan anbudsgivare.

Örebro hämtar länstrafikchef från kriminalvården

Till ny chef för Länstrafiken Örebro har utsetts Stefan Bergic, 56, från Kumla. Han är idag chef för Transporttjänsten inom Kriminalvården. Han tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2014.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)