Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Hallandstrafiken’

Utvalda företag testar buss och tåg

De anställda på sex utvalda företag i Halland får under perioden 12 september – 9 oktober chansen att testa att åka buss eller tåg istället för att ta bilen. Efter en två veckor lång period då företagens medarbetare kan resa avgiftsfritt kan de fortsätta att ta tåget eller bussen via Hallandstrafikens särskilda personalerbjudande.

Hallänningars ressug över förväntan

Fler hallänningar än vad Hallandstrafiken hade väntat sig valde i sommar att köpa Hallandstrafikens sommarbiljett. Inför sommaren satte Hallandstrafiken som mål att sälja minst 12 000 sommarbiljetter. Målet sattes efter en förhoppning på att resandet var på väg tillbaka. Nu visar det sig att 12 899 hallänningar köpt biljetten.

Hallandstrafiken testar nattstopp

I samband med att hösttidtabellen börjar gälla den 15 augusti ska Hallandstrafiken testa extra nattstopp på två busslinjer i Halland. Om testet fungerar bra kommer nattstopp att införas på fler linjer i Halland. Sedan tidigare används nattstopp i flera regioner i Sverige.

Återhämtning av kollektivresandet

Resandet med bussar och tåg i Halland börjar återhämta sig, rapporterar Hallandstrafiken som också konstaterar att återhämtningstakten är stark. Även i SL-trafiken i Storstockholm sker en återhämtning.

Halländsk kollektivtrafik till besöksmål och natur

Bättre kollektivtrafik som tar hänsyn till friluftslivet och besöksnäringens behov. Det krävde nyligen STF, Svenska Turistföreningen. Hallandstrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Region Halland, har redan tidigare satsat på kollektivtrafik till besöksmål och natur och fortsätter med det i sommar. Under två sommarmånader återkommer den populära busslinjen Åkturen, därtill i ny skepnad. Linjen går mellan Varberg och Åkulla bokskogar och körs 13 juni – 14 augusti med fyra turer om dagen.

Dyrare ta buss eller tåg i Halland

Hallandstrafikens styrelse har beslutat att höja biljettpriserna i den halländska kollektivtrafiken från och med den 13 juni. Mest höjs priset på enkelbiljetter. Hallandstrafiken motiverar prishöjningarna bland annat med förlorade biljettintäkter på grund av pandemin, att återhämtningen tar tid och att drivmedelskostnaderna har ökat.

Många zoner blir få i Halland

Hallandstrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Halland, ska få en helt ny zonstruktur med betydligt färre zoner än idag. Det beslutade Hallandstrafikens styrelse på måndagen. Däremot är det inte klart när den nya zonstrukturen ska införas.

Halland: Nio av tio köper biljett i appen

Digitala biljetter blir allt mer dominerande i kollektivtrafiken. Hallandstrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Halland, rapporterar nu att nästan nio av tio kunder, 86 procent, köper sin biljett i Hallandstrafikens app. Förra året använde i genomsnitt 12 000 kunder appen varje dag.

Öppet fram även i Halland

Allt fler framdörrar öppnas nu med anledning av att regeringen häver flertalet pandemirestriktioner den 9 februari. På måndagen blev det klart att framdörrarna öppnas samma dag även för de bussar som kör åt Hallandstrafiken. Där har bussarnas framdörrar varit stängda sedan den 13 januari med anledning av den ökade smittspridningen.

Stängda framdörrar gav kraftigt ökat fusk

När Hallandstrafiken för snart två veckor sedan åter stängde framdörrarna på bussarna ökade fuskåkandet markant. Under tre dagar förra veckan ställde Hallandstrafikens kontrollanter ut 66 kontrollavgifter till resenärer, främst för att de saknade färdbevis överhuvud taget. Det är cirka 200 % fler avgifter jämfört med en genomsnittsvecka år 2020.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)