Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘miljöprogram’

Effektivare energianvändning i fokus för branschens miljöprogram

Energieffektivisering är ett nyckelbegrepp i det branschgemensamma miljöprogram som Partnersamverkan för en fördubblat kollektivtrafik nu har presenterat. Samtidigt har buss, liksom övriga trafikslag, fått sin egen kravbilaga till miljöprogrammet.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)