Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘moderaaterna’

Inga fria kollelktivresor för unga i sommar

Sommarens fria kollektivresor för unga får ingen uppföljning sommaren 2018 eller 2019. I och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstades igenom i riksdagen på onsdagen försvinner det statliga bidraget till fria sommarlovsresor för unga både sommaren 2019 och 2020.

De fria sommarlovsresorna för unga från årskurs sex till nio samt i de två första årsklasserna i gymnasiet drevs igenom av Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna inför år 2017.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kunde hos Trafikverket ansöka om pengar för att genomföra de fria resorna,. 350 miljoner fanns avsatta för ändamålet och alla pengar gick åt.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)