Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västerorrland’

Mer KR i Västernorrland

KR Trafik har fått fortsatt förtroende i Västernorrlands län. Mittbuss erhöll i den senaste upphandlingen stora delar av trafiken i länet och som delägare så kommer KR Trafik att ansvara för delar av trafikuppdragen. De nya avtalen träder i kraft i juni 2014 och gäller i åtta år, med möjlighet att förlänga avtalstiden med två optionsår.

Myndighet hinner inte skära ner busstrafik

De stora nerskärningar i busstrafiken i Västernorrland som politikerna har beslutat hinns inte med. I december beslutade regionala nämnden i Västernorrland att kollektivtrafikmyndigheten ska minska kostnaderna för busstrafiken i regionen med 11 miljoner om året. Meningen var att nerskärningarna skulle ske vid ett extra tidtabellsskifte i augusti. Men kollektivtrafikmyndigheten säger att man på grund av hög arbetsbelastning inte kommer att genomföra det extra tidtabellsskiftet.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)