Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Turism rss

Comeback för RK:s TUR

När TUR-mässan i Göteborg las ner startade buss- och gruppresegrossisten RK Travel Group sin egen TUR-mässa år 2015. Den blev snabbt en träffpunkt för stora delar av bussresebranschen. Men i och med covid-19-pandemin fick arrangemanget ställas in 2020 med bara några dagars varsel. Nu är det dags för comeback.

Nya ägare till Öresundsfärjor – investeringsfond allt större på sjöfart och bussar

Färjerederiet ForSea, som trafikerar linjen Helsingborg – Helsingör förvärvas av danska Molslinjen som i sin tur ägs av investeringsfonden EQT Infrastructure V. Därmed kommer EQT att äga en ännu större del av den nordiska transportbranschen och trafikinfrastrukturen. För mindre än två år sedan köpte EQT den norska transportjätten Torghatten.

Minskad turismsatsning från regeringen får kritik

Regeringens förslag att ytterligare minska anslaget till Visit Sweden får kritik från flera håll, bland annat från Svensk Turism AB som samlar den privata delen av svensk besöksnäring. Svensk Turism är näringslivets samlade röst i turistfrågor. I budgeten skär regeringen ner anslaget till Visit Sweden, som marknadsför Sverige som turistdestination till 104,6 miljoner kronor. I fjol var anslaget 154,6 miljoner.

Spikat för Busstorget 2023

Nu är det klart att Busstorget 2023 äger rum på Aronsborg i Bålsta, nordväst om Stockholm. Busstorget är det årliga stora mötet för turistbussbranschen och des samarbetspartners och hölls senast i våras i Tylösand.

Tuffare tag mot cabotage i Norge

Den norska regeringen har presenterat en handlingsplan med 39 punkter mot social dumpning inom transportsektorn, både när det gäller gods- och persontransporter. När det gäller cabotage med turistbuss vill regeringen testa handlingsutrymmet i EU-reglerna när det gäller ”tillfällig persontransport”. Cabotage är transport av personer eller gods i ett annat land än transportföretagets eget. Den norska bussbranschen välkomnar handlingsplanen.

Dubbelt upp för bussarna över Öresundsbron

Busstrafiken över Öresundsbron har ökat kraftigt hittills i år, jämfört med i fjol visar nya siffror från Öresundsbron. Men totalt ligger persontrafiken alltjämt under 2019 års nivå. Godstrafiken har däremot ökat med 19 procent jämfört med perioden januari – september 2019.

Viking Line: God efterfrågan men energipriserna pressar lönsamheten

Rederiet Viking Line upplevde under tredje kvartalet en stark efterfrågan på passagerarmarknaden. Men trots att omsättningen nästan fördubblades från 97,5 miljoner euro till 170,4 miljoner euro blev rörelseresultatet bara något bättre än samma tid i fjol, 26,9 miljoner euro mot 26 miljoner. Anledningen till att lönsamheten inte hängde med är de skyhöga energipriserna.
Rederiets bunkerkostnad steg nämligen med 66,2 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året.

– Men vi har i det närmaste helt lyckats kompensera resultateffekten av de högre bunkerkostnaderna under en tid som kraftigt präglats av kriget i Ukraina och dess inverkan på energipriserna. Dessutom har vi påverkats negativt av stigande räntor, inflation och volatila valutor, skriver Viking Lines vd Jan Hanses i en kommentar till företagets delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen.

Under årets första nio månader uppgick Viking Lines omsättning till 370,2 miljoner euro mot 169 miljoner samma tid förra året. Rörelseresultatet blev 18,9 miljoner euro jämfört med 30,5 miljoner euro under fjolårets första nio månader.

Stark återhämtning för Tallink

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line,publicerade på torsdagen sitt bästa resultat för tredje kvartalet sedan 2019. Under tredje kvartalet 2022 var koncernens oreviderade nettovinst 37,9 miljoner euro, cirka 415 miljoner kronor. De största orsakerna till intäktsökningen är restaurang- och butiksförsäljning ombord, biljettintäkter och intäkter från de charteravtal som bolaget har med sex fartyg uthyrda i slutet av tredje kvartalet.

Turistkritik mot sena busstidtabeller

Svenska Turistföreningens, STF, är kritisk till när de regionala kollektivtrafikmyndigheterna släpper sina tidtabeller. Alldeles för sent, anser STF som menar att turister vill kunna planera sin resa med buss och tåg långt i förväg. Men en nationell sammanställning som STF har gjort visar att bara tre länstrafikbolag släpper tidtabeller och biljetter med längre framförhållning än tre månader.

Rekordkvartal för Scandichotellen

Nordens största hotellkedja, Scandic, hade sitt bästa kvartal någonsoin under tredje kvartalet i år. Det framgår av Scandics delårsrapport för kvartalet som presenterades på torsdagsmorgonen. Jämfört med det tredje kvartalet i fjol ökade omsättningen med 60,5 procent till sex miljarder kronor. Jämfört med tredje kvartalet 2019, alltså innan pandemin, ökade omsättningen med 15 procent. Den genomsnittliga beläggningen ökade från 55,1 till 70,5 procent. Rörelseresultatet ökade från 709 miljoner till 1,2 miljarder kronor.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)