Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Alan BNjörk’

Svenska EA Bussar tar över försäljningen av Rošero

Svenska EA Bussar, ett företag i Karlssongruppen AB, tar den första november över försäljningen av Rošero bussar i Sverige. Svenska EA Bussar kommer då att ansvara för försäljning och marknadsföring, medan systerbolaget EA Verkstad AB blir huvudansvarig för all eftermarknad och även kommer att verka för att utveckla servicenätverket i Sverige.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)