Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Anders Rubin.’

Malmö kompenserar fastighetsägare för bussbuller

Malmö stad har beslutat att kompensera vissa fastighetsägare därför att deras fastigheter kommer att utsättas för mer buller från bussar i framtiden. När Rådmansgatan i centrala Malmö i december börjar trafikeras med fler bussar i samband med en flytt av busstrafiken kommer bullret på gatan att öka. Tekniska nämnden i Malmö har därför fattat beslut om bullerskyddsåtgärder som innebär att gatukontoret ska ersätta fastighetsägare för de åtgärder som måste göras för att klara kravet på ljuddämpning.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)