Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Andra Kmape’

”Nödvändigt med statlig kompensation”

Steg för steg grävs ett hål i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas budgetar som vid årets slut kommer uppgå till uppemot 7,5 miljarder kronor. Regeringen och riksdagen måste kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktsbortfallet. Annars stundar ökade klimatutsläpp, färre arbetstillfällen och en sämre regional tillväxt. Det skriver Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner och Kristoffer Tamsons (M), ordförande i Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)