Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Anna GrönlundPartnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik’

Klart med vassare krav på trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken

Organisationerna i kollektivtrafikbranschen har nu spikat ett gemensamt program när det gäller trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken. I anslutning till programmet har man också enats om vilka krav när det gäller det här området som ska ställas vid trafikupphandlingar. Där ställer man krav på trafikföretagen att bland annat ha en plan för krishantering, drog- och alkoholpolicy samt att man systematiskt dokumenterar och rapporterar händelser, olyckor och tillbud.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)