Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Arvinge’

Nu byggs ny knutpunkt för buss och tåg i Storstockholm

Nu inleds bygget av en ny, stor knutpunkt för kollektivtrafiken i nordöstra Storstockholm. Tillsammans med Trafikverket och SL börjar Täby kommun arbetet med Arninge station. Där kan människor välja hållbara trafikslag som gång, cykel, buss och tåg.

Nytt kollektivtrafiknav norr om Stockholm

Byggföretaget NCC har fått i uppdrag att bygga ett nytt nav för kollektivtrafiken norr om Stockholm. Det nya navet ska etableras i anslutning till Arninge station och Arninge handelsplats i Täby kommun, nordost om Stockholm. Uppdraget innebär att NCC ska bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan. Vidare ingår en ombyggnad av Arninge trafikplats, flera nya busshållplatser, bussgator samt VA-arbeten. Uppdraget är enligt byggföretaget värt 355 miljoner kronor.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)