Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Bivab’

Storsatsning i Väst på utbildning av bussförare

Västtrafik gör nu en storsatsning för att hjälpa sina operatörer att rekrytera nya bussförare. I år har 100 nya bussförare utbildats av trafikföretagen med ekonomiskt stöd av Västtrafik. Inför nästa år tredubblar nu Västtrafik sin satsning och ska finansiera utbildning av 300 nya förare.

Bivab och Nobina vinnare i väst

Bivab och Nobina står som vinnare i den stora upphandling av busstrafik som Västtrafik avgjorde på fredagen. Upphandlingen var indelad i fem paket: Strömstad Tanum, Uddevalla, Alingsås, Skaraborg stad/tätort och stråklinjer samt Skaraborg landsbygd. Bivab vann trafiken i Uddevalla samt norra Bohuslän, medan Nobina vann trafiken i Skaraborg. Trafikstarten är i juni 2025. Delvis var prisvariationen i anbuden mycket stor. Det gäller bland annat trafiken i Uddevalla.

Företagsledare: Låt trygghetsinsatser väga tyngre i trafikupphandlingar

Trygghetsinsatser bör väga tyngre i upphandlingar av kollektivtrafik och tryggheten vid kollektivtrafikens knutpunkter måste kunna garanteras. Det skriver företagsledare för tre av de största aktörerna i svensk kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle. I artikeln skriver Martin Pagrotsky, vd för Nobina Sverige, Anna Höjer, vd för Transdev Sverige och Christer Pettersson, vd för Bivab, att otryggheten allt mer framstår som ett hot mot människors vilja att resa med kollektivtrafiken.

Gotländsk stororder på bussar från Iveco

GotlandsBuss har lagt en order på 39 bussar från Iveco för sin skol- och linjetrafik på ön. I sommar tar Bivab med GotlandsBuss som underleverantör över kollektivtrafiken på Gotland. Samtliga bussar levereras av den svenska IVECO-leverantören Wetlandia och körs på biobränslen, där 16 av bussarna körs på HVO100 och 23 körs på biogas.

Stora bussorder till Iveco i Sverige

Som vi tidigare rapporterat får Gotland 66 nya bussar nästa år i samband med att Bivab med underleverantören Gotlandsbuss nästa år tar över kollektivtrafiken på ön. Två tredjedelar, 44, av bussarna ska levereras av den svenska Ivecoleverantören Wetlandia som har  haft flera framgångar på den svenska marknaden den senaste tiden.

Grönt ljus för Bivab och Gotlandsbuss

Det är nu helt klart att Bivab tar över all linjetrafik med buss på Gotland, skolskjutsar inräknade. Region Gotland och Bivab har tecknat ett tioårigt avtal med trafikstart i mitten av juni nästa år. Bivab kommer att anlita Gotlandsbuss som underleverantör. Bivab är avtalsansvarig för avtalet med regionen och kommer att vara en aktiv part när det gäller operationella frågor som trafikplanering, tidtabeller med mera. Från Bivab betonar man vikten av att hålla bussförarna informerade och delaktiga under etableringstiden.

Tillväxt och stärkta lokala bussföretag målet för Bivab

”Vårt mål är att fortsätta växa med lönsamhet. Och vi vill stärka de lokala bussföretagens ställning på marknaden”. Det säger Christer Pettersson, vd för Bivab. Och steg för steg har Bivabs verksamhetsområde vuxit. Senast har företaget skapat sig ett fäste i Mälardalen genom att två bussföretag där blivit delägare i Bivab. I veckan väntas det bli klart att Bivab tar över kollektivtrafiken på Gotland nästa år. Och en rad företag har anmält sitt intresse för att gå med i Bivab – även företag som idag mest arbetar med turist- och beställningstrafik. Christer Pettersson är också oroad av vad han ser som en förändring hos en del trafikhuvudmän.

Kammarrätten nekar Bergkvarabuss om Gotland

Kammarrätten i Stockholm säger nej till att ta upp den senaste upphandlingen av busstrafiken på Gotland till prövning. Därmed tyder det mesta på att Bergkvarabuss definitivt förlorar trafiken till Bivab (Buss i Väst) som i november tilldelades trafiken av Region Gotland. Trafiken kommer att köras av Gotlandsbuss AB.

Dom idag: Bergkvarabuss förlorar trafiken på Gotland

Bergkvarabuss förlorar upphandlingen av busstrafiken på Gotland. Förvaltningsrätten i Stockholm avvisade i en dom på måndagen Bergkvarabuss´ begäran om överprövning av upphandlingen som vanns av Bivab (Buss i Väst). Upphandlingen gällde både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på Gotland under tioårsperioden 2023 – 2033. Domen innebär att Region Gotlands tilldelningsbeslut står fast.

Gotlandsupphandling överklagad

Den upphandling av både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken på Gotland som Region Gotland nyligen avgjorde har nu överklagats. Upphandlingen vanns av Bivab (Buss i Väst AB) med samverkansbolaget Gotlandsbuss som ska äga, bemanna och köra bussarna. Men nu hamnar upphandlingen hos förvaltningsrätten i Stockholm.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)