Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘brandsläckning’

Fogmaker köper finskt företag

Svenska Fogmaker International som levererar brandskyddsystem för motorrum och andra slutna utrymmen, har den 1 december förvärvat inkråmet i det finska företaget Siveb Oy. Siveb Oy:s tillgångar och medarbetare kommer att fortsätta i Fogmakers finska dotterbolag, Fogmaker Finland Oy. Företaget uppger att förvärvet är en viktig milstolpe för att stärka Fogmaker Internationals position på den finska marknaden.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)