Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Buss 2010’

Uppkoppling och luftkonditionering i nya bussrekommendationer

Nu kommer Buss 2014 med nya rekommendationer för vilka krav som ska ställas på bussar i samband med trafikupphandlingar. Buss 2014 ersätter de nuvarande rekommendationerna i Buss 2010. Rekommendationerna har tagits fram inom Partnersamverkan. De båda branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag rekommenderar starkt att trafikbeställare inte gör några undantag från Buss 2014.

Svensk busstandard kan bli nordisk

Den svenska busstandarden Buss 2010 kan komma att utvecklas till en nordisk standard. Det finns nu ett förslag att ta fram en nordisk motsvarighet av det nationella dokumentet om funktionskrav på bussar i samband med upphandlingar och inköp av busstrafik och bussar.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)