Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Cabonline’

Sverigetaxi kör vidare i Stockholm

Sverigetaxi med TaxiKurir som underleverantör har av Stockholms stad fått i uppdrag att köra skolskjutsar fram till och med mars 2024. Det nya avtalet kan förlängas upp till ytterligare två år. Sverigetaxi och TaxiKurir har under många år haft utfört olika typer av turbundna resor inom Stockholm stad.

Taxijätte får ny koncernchef

Styrelsen i Cabonline Group Holding AB har vid ett styrelsesammanträde på tisdagen utsett Dag Kibsgaard-Petersen, idag vd för Norgetstaxi, till vd och koncernchef för Cabonline Group Holding AB. Samtidigt utses Kalle Boumedienne, Sverigechef, till vice vd. Cabonline har cirka 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

”Tryggare i taxi än i kollektivtrafik”

Mer än två tredjedelar av svenskarna upplever att det i virustider är tryggare att resa med taxi än med kollektivtrafik. Det är resultatet av en Novusundersökning som taxijätten Cabonline har låtit göra. Av de dryga tusen personer som svarade på undersökningen upplever 69% att en resa i taxi är mer trygg än en resa i kollektivtrafik. De tre åtgärder som är viktigast för trygghet är framförallt att föraren håller avstånd, att bilen är ren och att föraren använder handsprit.

Fortsättning för Cabonline

Taxiföretaget Cabonline Group fortsätter att genom Sverigetaxi och Taxikurir köra omsorgsresor och skolskjuts åt Stockholms stad, Detta sedan staden har beslutat att nyttja det sista optionsåret i sitt avtal med Cabonline group.

Sjukvårdens egna coronatester åker rullstolstaxi

Närmare 3 000 covid-19-tester från sjukvårdens egen personal i Region Stockholm har fått åka rullstolstaxi sedan början av maj. Sedan dess har nämligen Taxi Kurir och Sverigetaxi uppdraget att köra sjukvårdspersonalens egna covidtester. Testerna levereras först till vårdpersonalens hemadress och vidare till laboratorium. På så sätt har en på grund av covid-19-pandemin hårt ansträngd taxibransch fått välkommen sysselsättning.

Taxiföretag sänker priset när busstrafik skärs ner

Cabonline, som är Nordens största taxiföretag, sänker från måndagen priset för resor inom tullarna i Stockholm. Anledningen är covid-19-pandemin som innebär att allt färre reser med kollektivtrafiken. Från måndagen skär SL i Storstockholm ner busstrafiken kraftigt, vilket vi tidigare rapporterat. Samtidigt har taxiföretagen haft en kraftig minskning av resandet.

Taxijätte bryter in i Danmark

Taxiföretaget Cabonline, där bland andra TaxiKurir, Sverigetaxi och Taxi Skåne ingår, gör nu en stor inbrytning på den danska marknaden. Det sker genom att Cabonline förvärvar Taxi 4×27 i Danmark. Genom förvärvet ansluter sig 230 åkerier med totalt 300 taxibilar till Cabonlines franchisemodell med verksamhet sedan tidigare i Sverige, Norge och Finland.

Bättre för taxijätte

Taxijätten Cabonline, som verkar under en rad varumärken i taxibranschen, ökade sin omsättning under första halvåret i år. Men lönsamheten förbättrades endast i blygsam takt och rörelsemarginalen ökade endast från 0,9 procent till 1,0 procent, jämfört med första halvåret 2017. Det framgår av Cabonlines delårsrapport som presenterades på torsdagseftermiddagen.

Allt i ett från SL i höst: kollektivtrafik, bil, taxi och cykel

SL, det vill säga Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, lanserar i höst en tjänst där det mesta ingår: resor med kollektivtrafiken, hyrbil, bilpool, taxi och lånecykel. Tjänsten, Ubigo, är naturligtvis appbaserad och gör det möjligt för hushåll att abonnera på en rad transporttjänster, allt efter behov.

Starkt kvartal för taxijätte

Den nordiska taxijätten Cabonline Group redovisar ett starkt första kvartal i år med ett rörelseresultat på 22 miljoner kronor. Det är en förbättring med fyra miljoner jämfört med första kvartalet 2017. Det framgår av Cabonlines kvartalsrapport. Resultatet före skatt blev 6 miljoner kronor mot ett minus på sex miljoner under perioden januari – mars förra året

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)