Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘CNG’

USA-forskare: Batteribussen alltid renare än dieselbussen

Elbussar är alltid renare än dieselbussar, oavsett hur elen produceras. Även om bussarna körs på el från kolkraftverk är utsläppen av växthusgaser mindre än för dieselbussar. Det hävdar en grupp miljöengagerade forskare i USA, Union of Concerned Scientists. Enligt en kartläggning som forskarna har gjort är batteribussar 1,4 – 7,7 gånger bättre än dieselbussar när det gäller klimatutsläpp räknat i utsläpp per körsträcka. Omvänt, hävdar forskarna, kan man säga att en dieselbuss under sin livstid bidrar med närmare 1,5 till 8 gånger större utsläpp av växthusgaser, beroende på var bussen körs.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)