Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Fonebulos’

Svensk skog kan driva bussar med nytt drivmedel

Ett helt nytt drivmedel för bussar har utvecklats av ett internationellt forskarteam. Det nya drivmedlet, Fonebulos, är helt fossilfritt, ska produceras av skogsråvara och kan bli en betydande exportprodukt för Sverige. Nackdelen är att produktionskostnaderna åtminstone ännu är högre än för exempelvis HVO. Samtidigt kräver Fonebulos också en annan motorteknologi än den som idag används för motorer som körs på diesel eller HVO. Mycket av dagens motorteknologi kan användas, men bussar som ska köras på Fonebulos kommer enligt forskarna att kosta knappt en miljon mer i inköp än motsvarande dieselbussar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)