Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Försvaarsmakten’

Nobina samarbetar med försvaret

Försvarsmakten och bussoperatören Nobina har inlett ett samarbete som syftar till att ge medarbetare breddade karriärmöjligheter. Genom att göra det lättare för medarbetare att växla arbetsgivare vill parterna underlätta en långsiktig kompetensförsörjning. Nobina är första företag inom transport- och kollektivtrafiksektorn som skriver en avsiktsförklaring med Försvarsmakten om ett kompetenssamarbete.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)