Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Handisam’

Sörmland i topp, Uppland i botten när det gäller tillgänglig kollektivtrafik

Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland är bäst i landet när det gäller tillgänglighet i kollektivtrafiken, tätt följd av motsvarande myndighet i Västra Götaland. Sämst är Uppland. Det framgår av en kartläggning som Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam) har gjort. Två kollektivtrafikmyndigheter, Dalarna och Jönköpings län, har inte brytt sig om att svara på myndighetens frågor om tillgänglighet.

Blekingebussar bäst, Norrland sämst på tillgänglighet

Trots att kraven på tillgänglig kollektivtrafik är samma i hela landet är skillnaderna stora mellan olika regioner. Det framgår av den senaste upplagan av myndigheten Handisams uppföljning av funktionshinderpolitiken. Uppföljningen gäller läget 2012 och visar att Blekinge är bäst i Sverige när det gäller tillgängliga bussar i kollektivtrafiken. I botten ligger de båda norrlandslänen Norrbotten och Västerbotten.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)