Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Hans Christian Schmidt’

Statliga pengar till spårvägsprojekt stoppas

Den danska regeringen har stoppat det tidigare utlovade statliga stödet till den planerade spårvägen i Aalborg. Anledningen är att projektet enligt kommunens egna beräkningar är samhällsekonomiskt starkt förlustbringande. Eftersom statligt stöd är en förutsättning för spårvägsbygget stoppas nu detta nu. Istället ska andra trafikläsningar utredas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)