Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘infraastrukturplanering’

Samhällsplaneringen försummar turistresor

Samhällsplaneringen och infrastrukturplaneringen försummar turismen och besöksnäringens behov. Det konstateras i en ny rapport från VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Studien tar upp turisters resande och turistresandets hållbarhet. Fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet, men besöksnäringens behov försvinner i planeringen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)