Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘invandrare’

Utan invandrare skulle städerna sluta fungera

I Sverige jobbar cirka 24 000 personer som bussförare. Av dessa är 41 procent invandrare.”Utan invandrare stannar inte bara kollektivtrafiken utan hela samhället”, säger Cecilia Jerneheim på Keolis.

Invandrare håller kollektivtrafiken rullande

Utan invandrare skulle svensk kollektivtrafik stanna av. I vissa regioner som Skåne är över hälften av alla förare i kollektivtrafiken utlandsfödda. Det konstaterar Farbod Rezania, senior advisor inom arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv. Han konstaterar att inom kollektivtrafikbranschen har marknadsmekanismerna styrt och matchningen av tillgång och efterfrågan på medarbetare fungerat bra.

Utan invandrare stannar kollektivtrafiken

Det är inte en överdrift att säga att utan invandrare stannar Sverige och ett tydligt exempel är buss- och taxiföretagen som är beroende av den kompetensförsörjning som utrikes födda bidrar med. Över 45 procent av alla som förvärvsarbetar inom taxinäringen är inte födda i Sverige. På ett av seminarierna på Persontrafik 2014 på Stockholmsmässan kommer ny statistik från buss- och taxibranschen att presenteras.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)