Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘IT’

Svensk kommunikation i danska bussar

Det svenska IT-företaget MultiQ har fått en beställning på totallösning för digital kommunikation i 33 bussar som ska sättas i trafik i Köpenhamn. Beställare är bussföretaget Anchersen, där Bergkvarabuss är en stor delägare. För MultiQ innebär beställningen, som är värd fyra miljoner SEK, att man ökar sina marknadsandelar i Danmark.

Svealandstrafiken köper IT-system från Göteborg

Göteborgsföretaget Pilotfish ska leverera IT-system för 320 bussar inom Svealandstrafiken, det samhällsägda bussföretag som ägs gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro län. Den lösning som Pilotfish levererar bygger på en kommunikationsplattform där alla system ombord kan kopplas till ett och samma nätverk med uppkoppling, molnlösningar och åtkomst för användare via datorer, telefoner och surfplattor.

Rekordförsäljning från Göteborgsföretag av IT till kollektivtrafiken

Det göteborgsbaserade IT-företaget Pilotfish hade i fjol det bästa året i sin historia. Förtaget levererar IT-system till bussar och spårvägar och ökade 2018 sin omsättning med 20 % och installerade sina system i ytterligare 3 500 fordon. Under de två första månaderna av 2019 ökade takten: sedan årets början har Pilotfish landat avtal om ytterligare drygt 2 500 fordon i Sverige och Europa.

Nobina i final om digitalisering

Bussoperatören Nobina är en av fem finalister i ett prestigefyllt projekt för IT-branschen: CIO Awards. Nobina är nominerat i kategorin Årets digitala projekt för det så kallade BI-program som Nobina startade 2016. Där används avancerad teknik och analys för att förenkla all den digitala information som finns på Nobina. Målet är att skapa nya kunskaper och ny förståelse.

Keolis satsar 100 miljoner på molnet

Buss- och spårtrafikoperatören Keolis har skrivit avtal med IT-företaget TeleComputing om molnbaserade tjänster och andra IT-tjänster. Avtalet innebär en förlängning på fem år av det nuvarande samarbetet mellan de båda företaget. Avtalet kan förlängas i ytterligare två år och har ett uppskattat värde på över 100 miljoner kronor.

Svenskt företag fixar nätverk för Brysselbussar

Lokaltrafiken i Belgiens huvudstad Bryssel, STIB-MIV, genomför nu en omfattande uppgradering av busstrafiken och ska fram till 2020 sätta in 288 elektrifierade bussar i staden, det vill säga helelektriska bussar och hybridbussar. Och i samtliga bussar har ett svenskt förtag med bas i sörmländska Stora Sundby samt i Västerås en central roll. Det är Westermo Technology, som har sitt namn efter den lilla sörmländska orten Västermo.

Fara för en miljon sydsvenskar

Det norska IT-företaget Fara ska utveckla en ny reseapp för fyra länstrafikbolag. Det är Kalmar Länstrafik, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, och Länstrafiken Kronoberg har gemensamt upphandlat utveckling och drift av en ny mobil app för resenärer i södra Sverige.Över en miljon människor bor i de fyra länstrafikbolagens trafikområde.

Göteborgsföretag får stor IT-order till tyska bussar

Det Göteborgsbaserade IT-företaget Pilotfish har fått en stororder från Deutsche Bahns dotterbolag DB Regio. Pilotfish ska installera centrala informationsenheter, så kallade ”Vehicle Communication Gateways”, med tillhörande förardisplayer på 4800 bussar under de närmaste fem åren.

Öppnar sina system för alla som jobbar med kollektivtrafik

Det Göteborgsbaserade IT-företaget Pilotfish, som arbetar med IT-lösningar för kollektivtrafik, tar nu ett unikt steg. Företaget har beslutat sig för att vara helt öppet med sina system och lägga ut dem på företagets hemsida. Pilotfish ser det som ett led i ett mångårigt arbete för standardisering och öppenhet. Man ser också öppenheten som en viktig del av en tillväxtstrategi för en snabbare utveckling och effektivisering av kollektivtrafiken.

Iveco Bus först med standardiserad IT-arkitektur i bussar

Busstillverkaren Iveco Bus uppger att man är första busstillverkare som utrustar sina bussar med den IT-standard som har specificerats av det internationella branschinitiativet ITxPT ((Information Technology for Public Transport). Syftet med ITxPT är att utveckla standarder för IT i kollektivtrafiken. Teknologin är öppen och ger operatörer och kollektivtrafikmyndigheter tillgång till data i hela Europa. Arbetet backas upp av den internationella kollektivtrafikunionen, UITP.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)