Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘IVL Svenska Miljöinstitutet’

Kollektivtrafik och samåkning i nytt landsbygdsprojekt

Ett nytt projekt med det fiffiga namnet Kollaborativ Kollektivtrafik ska utveckla affärsmodeller som stärker samverkan mellan kollektivtrafiken i gles- och landsbygd och nya samåkningstjänster. Projektet ska pågå i tre år och drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)