Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jonas Kjernald’

Ny ordförande i branschens indexråd

Västtrafiks biträdande ekonomidirektörJonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma indexrådet. Rådet är en del av Kollektivtrafikens Avtalskommitté inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Jonas Kjernald tar över efter Christine Leppänen. Ny ledamot från beställarsidan är Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)