Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kommersiell busstrafik’

Knappt nio miljoner kommersiella bussresor i fjol

Sammanlagt 8,6 miljoner resor med kommersiell busstrafik gjordes i Sverige förra året enligt myndigheten Trafikanalys nya rapport om kommersiell linjetrafik. Antalet inrikes kommersiella linjer i egen regi under 2012 var 90 stycken, varav 67 gick över länsgräns. Det försvann nio linjer under året, varav två helt nystartade. Resandet mellan län var i stort sett konstant sedan 2011, cirka 4,2 miljoner resor. Resandet inom län var något större, 4,4 miljoner resor. Eftersom man tidigare gjort undersökningar på annat sätt är det svårt att jämföra siffrorna för resorna inom län med tidigare år.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)