Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kommunikationssystem’

Rakel ska ge ökad säkerhet i Örebro län

Länstrafiken i Örebro har infört ett nytt kommunikationssystem i de bussar som kör i den allmänna kollektivtrafiken i länet. Det nya kommunikationssystemet är en RAKEL-baserad lösning och bidrar enligt länstrafiken till en ökad krisberedskap i länet som helhet. Systemet innebär en förbättrad kommunikation mellan bussförare och trafikledning och även en ökad säkerhet för både resenärer och bussförare. Rakel är en kommunikationslösning som också används av blåljusverksamheterna i landet.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)