Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘landsbygdsutredningen’

Statlig utredning vill ha ändrade reseavdrag

Reseavdraget för resor till och från arbetet bör förändras. Det föreslår landsbygdskommittén som på onsdagen överlämnade sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht(S). Utredningen anser att om reseavdraget ändras så att resandet i städerna styrs mer till kollektivtrafik skulle bland annat koldioxidutsläppen minska, även om landsbygdsbefolkningen åker mer bil för att kunna ta sig till sina jobb.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)