Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Statlig utredning vill ha ändrade reseavdrag

Reseavdraget bör ändras så att det blir avståndbaserat och färdmedelsneutralt, föreslår landsbygdsutredningen. Foto: Ulo Maasing.

Reseavdraget bör ändras så att det blir avståndsbaserat och färdmedelsneutralt, föreslår landsbygdsutredningen. Foto: Ulo Maasing.

Reseavdraget för resor till och från arbetet bör förändras. Det föreslår landsbygdskommittén i den utredning som kommittén på onsdagen överlämnade sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht(S). Utredningen anser att om reseavdraget ändras så att resandet i städerna styrs mer till kollektivtrafik skulle bland annat koldioxidutsläppen minska, även om landsbygdsbefolkningen åker mer bil för att kunna ta sig till sina jobb.

Utredningen konstaterar att biltrafiken på landsbygden mer än väl betalar för de externa effekter, inklusive miljöpåverkan, som uppstår. I städerna däremot betalar biltrafiken inte för dessa effekter.

Regeringen bör, enligt utredningen, ta initiativ till en översyn av reseavdraget, något som kollektivtrafikbranschen har förespråkat under många år. Utgångspunkten för reseavdraget ska enligt utredningen vara att avdraget är avståndsbaserat. Som avdraget är utformat idag stimulerar det ett ökat bilåkande, framför allt i och omkring städerna.

För många är det idag billigare att pendla med bil i stället för att åka kollektivt. Nio av tio som gör reseavdrag reser till arbetet med bil. Avdraget används mest av manliga höginkomsttagare i de tre största städerna. Hälften av den totala kostnaden för avdraget går till de tre storstadslänen. Samtidigt görs många avdrag på felaktig grund eftersom det är svårt att kontrollera den tidsvinst som avdraget förutsätter. Felaktiga avdrag gör att staten förlorar omkring två miljarder kronor i skatteintäkter varje år.

Istället föreslår utredningen ett avståndsbaserat avdrag som bygger på ett schablonbelopp, oavsett färdsätt. Norge och Danmark har sådana system, och ett avståndsbaserat avdrag är enklare att både administrera och kontrollera.

– Reseavdraget skulle därmed underlätta för människor att bosätta sig i landsbygderna och utgöra ett incitament för regionförstoringen. Det kan således ännu tydligare bidra till att män och kvinnor kan välja att söka arbete längre bort från sin bostad, skriver utredningen.

Man slår också fast att det kommer att vara svårt för kollektivtrafiken att tillfredsställa landsbygdsbefolkningens behov av persontransporter.

– En reformering av reseavdraget är därför en viktig del i en sammanhållen landsbygdspolitik. Det skulle förbättra tillgängligheten för boende i landsbygderna och återupprätta syftet med avdraget, skriver utredningen.

Man vill också ha en bättre samordning av persontransporterna på landsbygden. Utredningen slår fast att kollektivtrafiken, färdtjänsten och de traditionella skolskjutsarna inte är anpassade till de glesa landsbygdernas förhållanden.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har i uppdrag från regeringen att finna innovativa lösningar för att locka fler att använda kollektivtrafiken på landsbygden. VTI ska lägga fram sina förslag i slutet av året.

– Men man har ännu inte funnit några sådana lösningar utöver de som redan är kända, det vill säga anropsstyrd trafik, närtrafik och samordning av olika transportbehov som linjetrafik och skolskjuts, skriver utredningen.

Share Dela

Taggat som: , , , ,

1 kommentar »

  1. Och hur ser det Danska och Norska systemet ut med schablon avdraget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)