Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Malin Karlsson’

Samsyn i Stockholm om BRT

En bred samsyn om BRT håller på att etablera sig bland trafikpoiitikerna i Storstockholm. Det visade sig i den debatt som hölls i Almedalen på måndagen i samband med att professor Per Kågeson presenterade sin rapport om BRT. Där pekar Kågeson ut tre lämpliga BRT-linjer i Storstockholm. Rapporten presenteras i en separat artikel här på bussmagasinet.se. Debatten i Almedalen slog också an en ny ton mellan trafikpolitikerna i Storstockholm.

Bristande effektivitet för miljardbelopp i kollektivtrafiken

Almedalsveckan på Gotland närmar sig med snabba steg. Branschorganisationen Sveriges Bussföretag kommer att medverka med två egna arrangemang. Det ena handlar om hur man kan öka det kollektiva resandet genom att minska kostnaderna för kollektivtrafiken. Bara i Sveriges tre största städer finns det brister i effektivitet i kollektivtrafiken för bortåt en miljard. Det andra seminariet tar upp BRT (Bus Rapid Transit, superbussar) och ställer frågan om det är lösningen på städernas trafikproblem.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)