Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Samsyn i Stockholm om BRT

Fyra landstingsråd från Stockholm med samsyn om BRT. Från vänster: Nanna Wikholm(S), Malin Karlsson(MP), Gustav Hemming(C) och Kristoffer Tamsons(M). Foto: Ulo Maasing.

Fyra landstingsråd från Stockholm med samsyn om BRT. Från vänster: Nanna Wikholm(S), Malin Karlsson(MP), Gustav Hemming(C) och Kristoffer Tamsons(M). Foto: Ulo Maasing.

En bred samsyn om BRT håller på att etablera sig bland trafikpoiitikerna i Storstockholm. Det visade sig i den debatt som hölls i Almedalen på måndagen i samband med att professor Per Kågeson presenterade sin rapport om BRT. Där pekar Kågeson ut tre lämpliga BRT-linjer i Storstockholm. Rapporten presenteras i en separat artikel här på bussmagasinet.se. Debatten i Almedalen slog också an en ny ton mellan trafikpolitikerna i Storstockholm.

Den politikerutfrågning som hölls i anslutning till Per Kågesons presentation av hans rapport gav en tydlig signal om att BRT är en trafiklösning som tilltalar politikerna.

Intresset för att bygga nya spårvägar var däremot tämligen svalt.

Nanna Wikholm(S): Vi vill utveckla BRT-konceotet. Foto: Ulo Maasing.

Nanna Wikholm(S): Vi vill utveckla BRT-konceotet. Foto: Ulo Maasing.

Nanna Wikholm(S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting framhöll att det viktiga är att finna lösningar som ökar kollektivresandet men som samtidigt är kostnadseffektiva.

– Vi vill utveckla BRT-koncept i Storstockholm, deklarerade hon utan omsvep.

Kristoffer Tamsons(M): Befriande diskussion. Foto: Ulo Maasing.

Kristoffer Tamsons(M): Befriande diskussion. Foto: Ulo Maasing.

På plats fanns också trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons(M) som mycket kort konstaterade att den uteblivna taxehöjningen i SL-trafiken innebar svårigheter för satsningar på kort sikt.

– Den samlade oppositionen har ryckt undan 700 miljoner kronor som vi hade behövt för kollektivtrafiken, sa han kort.

– Men om jag blickar framåt kan jag konstatera att det är extremt befriande att vi fritt och förutsättningslöst kan ha en diskussion om kollektivtrafikens roll i en snabbt växande region. För några år sedan slog vi varandra i huvudet med kostnadsdrivande, tekniska lösningar, sa Tamsons med föga dold adress till sin föregångare på posten som trafiklandsingsråd, Christer G Wennerholm(M).

Gustav Hemming(C): Vi möter en utmaning. Foto: Ulo Maasing.

Gustav Hemming(C): Vi möter en utmaning. Foto: Ulo Maasing.

Mest nytta
Tamsons tog också upp Sverigeförhandlingen som Per Kågeson hade uttryckt oro för eftersom den helt bortser från satsningar på buss, BRT, eller Trafikverkets fyrstegsprincip.

– Det finns skäl för att i Sverigeförhandlingen ta upp var man får störst nytta för pengarna. Där är alla lika kålsupare sa Tamsons och riktade kritik mot alliansregeringen.

– År 2010 pekade man ut satsningar på 70 miljarder kronor som skulle ge en samhällsnytta på 77 miljarder. Men man vaskade bort en samhällsnytta på över 140 miljarder. Ska det göras investeringar i infrastruktur bör man satsa där det är viktigast och gör mest nytta. Det är i landets storstadsregioner.

Gustav Hemming(C), regionplanelandstingsråd i Stockholms läns landsting betonade även han att det är viktigt att lägga kollektivtrafikpengarna där de gör mest nytta.

– Men vi möter en utmaning och det är att byggföretag värderar spårväg hör än buss. Utmaningen är att visa att BRT är något annat än en vanlig busslinje som går en gång i kvarten. Idag har inte busstrafiken den trovärdigheten, sa Hemming.

– I landstingsbudgeten finns också ett tydligt uttalande om att använda Förbifart Stockholm för att göra kollektivtrafiken bättre – något som Kågesons rapport ger förslag på.

Ledande i världen
Även MP:s oppositionslandstingsråd Malin Karlsson var positiv till BRT-satsningar, även om hon varnade för att ställa olika trafiklösningar mot varandra.

På plats på seminariet fanns även Volvo Bussars vd Håkan Agnevall.

– För mig är det en glädje att lyssna på den här diskussionen om BRT. Svenska företag, Scania och Volvo, är ju världsledande på BRT och nu kanske dörrarna öppnar sig även här hemma sa han.

Kristoffer Tamsons sammanfattade den grundton av samsyn som fanns mellan politikerna på seminariet och som kan innebära en väg bort från den konfliktladdade politiska debatten om Stockholmstrafiken.

– Vi har nu en möjlighet att som ny politisk generation frigöra oss från det gamla och att tänka nytt. Nu vill vi ha hjälp från bransch och industri att finna nya, kostnadseffektiva lösningar. Och vi politiker ska inte förälska oss i olika trafikslag eller tekniska alternativ. Vi ska se till resultatet, förklarade Tamsons.

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)