Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘medfinansiering’

Riksrevisionen granskar investeringar i kollektivtrafik

Riksrevisionen ska granska om de statliga satsningarna på ökad kollektivtrafik har varit effektiva. Likaså om de ligger i linje med de transportpolitiska målen som bland annat betonar vikten av att allt fler människor åker kollektivt. I april nästa år ska granskningen vara klar.

Statligt stöd föreslås till satsning på elbussar

Trafikverket har nu slutredovisat sina förslag till hur staten ska medfinansiera satsningar inom kollektivtrafiken. Finansieringen ska ske inom ramen för de stadsmiljöavtal som den nya regeringen lanserade i höstas. Totalt är två miljarder avsatta under fyra år för medfinansiering. Mycket pekar på att en stor del av de statliga pengarna kommer att gå till satsningar på elbussar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)