Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘miljkö’

Ledare: EU-kommissionen sabbar bussbranschens miljöarbete

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett paket med en lång rad förslag när det gäller energiområdet. För dem som arbetar med att göra den redan idag gröna busstrafiken i Sverige ännu grönare är det så kallade vinterpaketet ingen munter läsning. Kommissionen vill nämligen att biodrivmedel från grödor ska fasas ut.

Stockholm mest förnyelsebart i landet

Stockholms län har den högsta andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken i landet. Det framgår av Stockholms läns landstings miljöredovisning för år 2014. Det mål som landstinget hade satt upp var 75 procent förnyelsebart i kollektivtrafiken till år 2016, men redan i fjol var siffran 79 procent enligt miljöredovisningen.

Nya dieselbilar värre miljöbovar än nya bussar

Nya dieselbussar förorenar mindre än nya, dieseldrivna personbilar. Det konstaterar Transportøkonomisk institutt (TØI) i Norge som är en ansedd norsk forskningsinstitution för transportforskning. Enligt TØI släpper en ny dieselbuss eller diesellastbil endast ut en tredjedel så mycket NOx (kväveoxid) som en ny, dieseldriven personbil.

Mer förnyelsebart i busstrafiken

Något mer än hälften, 51 procent, av landets kollektivtrafik drivs med förnybara drivmedel. På bara några år har användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökat kraftigt. Högst andel förnybart drivmedel i kollektivtrafiken har Stockholms län, Region Skåne och Kalmar län med drygt 60 procent. Då är el till spårtrafiken inte inräknad. I praktiken redovisas alltså siffror för busstrafiken.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)