Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘miljömärkning’

Stockholms kollektivtrafik miljömärks

Kollektivtrafiken i Storstockholm är på väg att bli miljömärkt. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ställer sig bakom ett förslag från Miljöpartiet att miljömärka kollektivtrafiken, förslagsvis med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. ”En miljömärkning av kollektivtrafiken skulle vara till nytta för SL:s varumärke och ansvarstagande inom miljö och hållbarhet ”, skriver tjänstemännen på Trafikförvaltningen. På tisdagens sammanträde med politikerna i Trafiknämnden kommer ett slutligt beslut.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)