Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Myndigheten för samhjällsskydd och beredskap’

Ny bussterminal i Stockholm kan bli en dödsfälla

In – och utfarten till den nya Katarinaterminalen vid Slussen i Stockholm kan bli en dödsfälla, skriver Tor Edsjö och Richard Murray i denna debattartikel. De lyfter fram att bussarnas port till terminalen är ett enda körfält som ska användas växelvis för in – och utfart.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)